Sökning: "Hand grip strength"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Hand grip strength.

 1. 1. Fysisk aktivitet som fallprevention bland äldre : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Christine Fröblom; [2019]
  Nyckelord :Elderly; accidental falls; fall prevention; physical activity; exercise; Äldre; fallolyckor; fallprevention; fysisk aktivitet; träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Fallolyckor är globalt den näst största orsaken till dödsfall på grund av skada. Förutom mänskligt lidande är det även ett mycket dyrt folkhälsoproblem vars prevalens dessutom ökar i många länder på grund av den stigande medellivslängden. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the correlation between grip strength, forearm circumference, motor dexterity and handedness in university students

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Louise Edwall; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Handedness has been associated with different abilities, diseases and personality traits and its effect on language, motor dexterity and handedness are a well-studied matter. Measuring grip strength, forearm circumference and motor dexterity is a common way to get a better understanding the influence of handedness. LÄS MER

 3. 3. Effekten av proteinsupplementering på sköra äldre – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Antonia Andersson; Alma Lövenhamn; [2018-06-11]
  Nyckelord :Proteinsupplementering; Sköra äldre; Sarkopeni; Muskelmassa; Kroppsvikt; Handgreppsstyrka; Protein supplementation; Frail elderly; Sarcopenia; Muscle mass; Weight; Hand grip strength;

  Sammanfattning : Title: The effect of supplementary protein on frail elderly - A systematic reviewAuthor: Antonia Andersson and Alma LövenhamnSupervisor: Heléne Bertéus ForslundExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 23, 2018BackgroundGlobally the life expectancy is increasing and the older population is growing into a larger group. It is estimated that 10 % of people above 65 years are frail, which means that they rely on support for everyday activities. LÄS MER

 4. 4. Motorized tensioner systemfor prosthetic hands

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :JONAS TJOMSLAND; FELIX HARDELL; [2018]
  Nyckelord :Mechatronics; Haptics; Prosthetics; 3D Printing;

  Sammanfattning : Modern research in prosthetic devices and other assistive technologies are constantly pushing boundaries. While the technology is impressive, it is still inaccessible for the greater part of the people in need of it. Advanced devices are often extremely expensive and require regularly maintenance from professionals. LÄS MER

 5. 5. Unilateral axelsmärta hos crossfit-atleter : Samband mellan rörlighet, isokinetisk styrka och smärta

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Louise Cederblad Staglianó; [2018]
  Nyckelord :axelsmärta; crossfit; rörlighet; styrka;

  Sammanfattning : Inledning: Studier visar att den vanligaste skadelokalisationen hos crossfit-atleter är axelleden. Crossfit utövas av över 1 miljon registrerade idrottare, men då det är en relativt ny idrott finns väldigt få studier på ämnet, och ännu ingen undersökande studie gällande crossfit och axelsmärta. LÄS MER