Sökning: "Hand therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Hand therapy.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTERS RESONEMANG KRING AKTIVITETSPERSPEKTIVET I HANDREHABILITERING INOM PRIMÄRVÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Dennis Persson; Love Petersson; [2021-04-20]
  Nyckelord :Hand therapy; Occupational Theory; Primary Care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Handen ligger till grund för att möjliggöra en mängd olika aktiviteter i vår vardag. Inom handrehabilitering i primärvården ligger ett funktionsbaserat perspektiv ofta till grund för hur arbetsterapeuten väljer att gå vidare i sin behandling. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av delaktighet i aktivitet hos människor som är arbetslösa : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Isabelle Johansson; Sofia Mohlund; [2021]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Participation in activity; Unemployment; Arbetsterapi; Delaktighet i aktivitet; Arbetlöshet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet i aktivitet påverkar människans hälsa och välmående. Att förlora arbetet som är en central roll i livet, kan ha en negativ effekt på människans upplevelse av delaktighet i aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Kognitiv Beteendeterapi : En litteraturstudie om patienters upplevelse av behandling med KBT vid ångestsyndrom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Samanta Linderos; Sara Olin; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; CBT; Experience; Patients; Treatment; Behandling; KBT; Patienter; Upplevelse; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande världen över och i Sverige är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Vid ångestsyndrom rekommenderas behandling med Kognitiv beteendeterapi i kombination med farmakologisk behandling. KBT kan utföras av legitimerad terapeut men även i det egna hemmet via webben. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters erfarenheter av att använda arbetsterapeutiska interventioner för personer med multipel skleros

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Bengtsson; Julia Wolter; [2021]
  Nyckelord :Fatigue management course; Multiple sclerosis; Occupational Therapy; Rehabilitation; Arbetsterapi; Fatigue management kurs; Multipel skleros; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med studien var att undersöka och beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att använda arbetsterapeutiska interventioner för personer med multipel skleros (MS). Metod. Ett bekvämlighetsurval användes. LÄS MER

 5. 5. Neurodynamic treatment in combination with manual therapy in patients with persistent lateral elbow pain : A Single Subject Experimental Design study

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linus Heedman; [2021]
  Nyckelord :SSED; upper limb neurodynamic test; radial nerve; grip strength; physical therapy;

  Sammanfattning : Introduction Lateral elbow pain is a common disorder and affects 1-3 % of the population each year. Beside the typical characterization with pain in restricted dorsal and radial deviation of the wrist and local tenderness of the lateral epicondyle, a neurodynamic dysfunction of the radial nerve can co-exist with the tendon dysfunction. LÄS MER