Sökning: "Hand- armvibrationer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Hand- armvibrationer.

 1. 1. Hand- och armvibrationer i byggbranschen : En studie av vilka faktorer som bidrar till uppkomsten av vibrationsskador

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik; Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Zsofia Böör; Clara Sporrong; [2019]
  Nyckelord :vibration; arbetsmiljö; attityd beteende; arbetsskada; vibrationsreducering; byggproduktion;

  Sammanfattning : At today's construction sites, most of the work is carried out using hand-held and or hand-operated machines that create vibrations. Work with hand-held vibrating machines can result in damage to vessels, nerves and muscles, sometimes even on the skeleton, during continuous work. LÄS MER

 2. 2. Vibrationer från handhållna verktyg : En mätstudie av hantverkares vibrationsexponering på byggarbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Ornstein; William Uddling; [2018]
  Nyckelord :Hand- armvibrationer; vibrationer; neurosensorisk skada; vita fingrar; Raynauds fenomen; NCC; vibrationsexponering; arbetssjukdomar; HealthVib;

  Sammanfattning : Den vanligaste arbetssjukdomen är idag vibrationsskador där en av de mest utsatta arbetsgrupperna är hantverkare i byggbranschen. Syftet med studien är att ta fram en åtgärdsplan för att minska skaderisken från hand- armvibrationer (HAV) på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Hand- och armvibrationer : Praktisk användning av befintliga metoder för bestämning av vibrationsexponering

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Arja Johansson; Håkan Svensson; [2017]
  Nyckelord :Hand arm vibration; risk assessment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Författarna till detta examensarbete upplevde, inom ramen för sitt arbete i företagshälsovården, att arbetsledare med arbetsmiljöansvar var osäkra på hur de skulle utföra bedömningar av daglig vibrationsexponering och riskbedömningar gällande vibrerande handverktyg. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, Systematiskt arbetsmiljöarbete, (AFS 2001:1) är arbetsgivare skyldiga att som en del i den dagliga verksamheten undersöka vilka risker som finns. LÄS MER

 4. 4. Hand- och armvibrationer till sjöss : En studie om arbetsriskerna med nålhacka

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Jansson; Manuel Johansson; [2016]
  Nyckelord :HAVS; HAV; Vibrations; Hand- arm vibrations; Hand- arm vibrations syndrome; Needle scaler; Vibrating tools; Seamen; Quality of life; European statutory limits; HAVS; HAV; Vibrationer; Hand- armvibrationer; Hand- och armvibrationssyndrom; Nålhacka; Vibrerande verktyg; Matroser; Sjömän; Livskvalitet; Arbetsmiljölagen;

  Sammanfattning : Den till sjöss vanliga nålhackan som används vid rostskyddsarbete avger kraftigt stötande vibrationer som kan skada användaren efter extensiv användning. Syftet med denna studie var att klarlägga hur mycket vibrationer ett däcksmanskap kan utsätts för under en normal arbetsdag samt vilka hälsorisker som föreligger vid användning av nålhackan. LÄS MER

 5. 5. Vibrametri – en tillgång vid medicinsk kontroll av vibrationsexponerade?

  L3-uppsats,

  Författare :Mats Ericson; [2009]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Arbetsmiljöverkets kungörelse om medicinska kontroller i arbetslivet har medfört ett behov hos företagshälsovården att kunna genomföra sådana kontroller t ex bland personer som utsätts för lokala vibrationer från vibrerande handverktyg. För att pröva värdet av vibrametri (bestämning av vibrationströsklar) med en ny typ av utrustning – en VibroSense Meter® - vid bedömningen av eventuella nervskador hos arbetare adderades metoden till Previas rutinundersökning för vibrationsexponerade. LÄS MER