Sökning: "Handböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet Handböcker.

 1. 1. Franchising

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anja Sulkvist; [2020-04-16]
  Nyckelord :Franchising; koncept; FAMM; Restaurang; Måltid;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomprogrammet med inriktning i ledarskapHt: 2019Handledare: Cecilia Magnusson Sporre och Hillevi PrellExaminator: Christina Berg.... LÄS MER

 2. 2. Selfies, souvenirer och Djävulsbibeln : En kvalitativ fallstudie av biblioteksanställdas syn på biblioteksturism på Kungliga biblioteket och Stockholms stadsbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Otto Granath; [2020]
  Nyckelord :Library; Library rules and regulations; Stockholm; Tourism; Culture and tourism; Guidebooks; Bibliotek; bibliotekens mål och uppgifter; bibliotek och samhälle; Stockholm; turism; rese-handböcker;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to examine how two Swedish libraries approach library tourism. Library tourism is a growing phenomenon seen in libraries across the world. The case study has been made on the National Library of Sweden and Stockholm Public Library. LÄS MER

 3. 3. Jeux de Guerre : En teorikonsumerande studie av pedagogik i handböcker för krigsspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Schöön; [2020]
  Nyckelord :krigsspel; pedagogik; lärande; spel;

  Sammanfattning : Wargaming as a recurrent tool in military training, planning and analysis has been used on several occasions throughout history. There is current positive consensus regarding the use of wargames for these military purposes. LÄS MER

 4. 4. LCA-studie av erosionsskydd : Kan modifikation av bergkross och traditionella betongmadrasser minska klimatpåverkan?

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Mannix Kihl; Mahta Shahnazarysani; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På grund av slitage och klimatförändringar är Slussen i Stockholm i behov av en ombyggnation. Nya Slussen kommer ha ökad strömningskapacitet och därav följer ökade strömningshastigheter. De ökade hastigheterna har resulterat i att erosionsskydd har designats för den närliggande sjöbottnen. LÄS MER

 5. 5. Militära beslutsfattares användande av underrättelser

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mikael Selberg; [2020]
  Nyckelord :underrättelser; militära beslutsfattare; beslutsfattande; tolkande fenomenologisk analys;

  Sammanfattning : När militära beslutsfattare väljer hur och till vad underrättelser ska användas görs detta i samverkan med underrättelseföreträdare. Med metod- och handböcker som stöd, görs det med utgångspunkt i vad som kan sammanfattas som militär rationalitet. LÄS MER