Sökning: "Handball League"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Handball League.

 1. 1. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet är målet : Hållbarhetsredovisning inom svensk elithandboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Malin Otter; Adam Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; sustainability; CSR; legitimacy; stakeholder; handball;

  Sammanfattning : Nowadays Swedish professional handball clubs carry out extensive sustainability work. In addition to engaging many people through the activities of the associations, they also contribute positively to society through external projects and activities. LÄS MER

 3. 3. Maximal och uthållighets styrka samt hoppförmåga i hoppben kontra icke-hoppben hos kvinnliga handbollsspelare i elitserien

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Viktoria Karlsson; [2017]
  Nyckelord :One leg tests; Team sports; Side differences; Return to sport; Enbenstest; Lagidrott; Sidoskillnader; Återgång till idrott;

  Sammanfattning :                           Inledning: Ny statistik visar att handboll är den lagidrott med störst förekomst av skador. Många kliniska studier beskriver svårigheterna med att veta när en spelare säkert kan återgå till idrott efter skada. LÄS MER

 4. 4. Ekonomistyrning i idrottsföreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Emelie Johansen; [2014]
  Nyckelord :Ekonomi; ekonomiansvarig; idrottsförening; organisation; ideell förening och ekonomistyrning samt planeringsproblematik.;

  Sammanfattning : I have always been interested in sports, so when it was time to write the paper I chose to write about sports and economic.It has led to this problem: How is the function of management control and planning problems in sports?   Sports clubs are non-profit association and non-profit organizations aim to support members’ moral and economic interests. LÄS MER