Sökning: "Handbolls-VM 2011"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Handbolls-VM 2011.

 1. 1. Evenemang för en ökad attraktionskraft : En studie om Malmö stad, Eurovision Song Contest 2013 & Handbolls-VM 2011

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sanja Matic; Marie Björlekvist; [2013]
  Nyckelord :Tourism; Malmoe; Eurovision Song Contest 2013; World Cup in Handball 2011; Attractiveness; Events; Turism; Malmö; Eurovision Song Contest 2013; Handbolls-VM 2011; Attraktionskraft; Evenemang;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur Malmö stad använder sig av evenemang för en ökad attraktionskraft.  Studiens syfte och frågeställningar har besvarats genom intervjuer med Malmö stad, Malmö Turistbyrå, Tourism in Skåne och Event in Skåne. LÄS MER

 2. 2. Kristianstad Arena – En fallstudie med inriktning mot kostnadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Johansson; Simon Johansson; Marcus Östman; [2012]
  Nyckelord :Investering Multiarena Mervärde Nuvärdesberäkning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Kristianstad Arena – En fallstudie med inriktning mot kostnadsutveckling Seminariedatum: 2012-06-01 Ämne/kurs: FEKH95 Kandidatuppsats inriktning finansiering, 15 HP Författare: Simon Johansson, Rasmus Johansson, Marcus Östman Handledare: Göran Andersson Nyckelord: Investering, multiarena, mervärde, nuvärdesberäkning Syfte: Syftet med uppsatsen är att granska kostnadsutvecklingen kring Kristianstad Arena sedan projektets start under tidigt 2000-tal samt uppskatta en totalkostnad med hjälp av traditionell investeringskalkylering justerad för offentliga investeringar. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kommer vi att utreda hur Kristianstad Arena påverkar Kristianstad kommun. LÄS MER

 3. 3. "Bra, för att vara tjej" : En jämförande kvalitativ studie av Aftonbladets rapportering från handbolls-EM 2010 och handbolls-VM 2011

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :David Hjorter; [2011]
  Nyckelord :Svensk handboll 2010-2011; genus; idrott; medier; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka och jämföra Aftonbladets rapportering från handbolls-EM för damer 2010 och handbolls-VM för herrar 2011. Anledningen till att denna undersökning genomfördes var för att se hur jämlik eller ojämlik Aftonbladets rapportering var från de två internationella idrottsevenemangen. LÄS MER