Sökning: "Handbollsligan"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Handbollsligan.

 1. 1. Force-velocity profiling among handball-players

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Pontus Axell; Kalle Öberg; [2020-08-17]
  Nyckelord :Force-Velocity Profiling; Force-Velocity Relationship; Handball; Performance Analysis; Activity profiles; Vertical Jump; Developing Power;

  Sammanfattning : Bachelor thesis 15 hpTitle Force-velocity profiling among elite handball-players Program: Sports Coaching Level: Basic Supervisor: Dan Fransson Examiner: Stefan Lindinger Total pages: 25 (attachment included) Semester/year: Vt 2020.... LÄS MER

 2. 2. Kommersialism, mer än bara ett fenomen : En studie av kommersialismen inom svenska herrelitföreningar och om den miljö de verkar i, i förhållande till yttre partners.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oskar Ahlbin; Marcus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Non-profit hybrid organizations; Marketing of the non-profit sector ; Non-profit association; public limited companies plcs ; Sports public limited companies Sport plcs ; Swedish Hockey League SHL ; Swedish Super League SSL ; Handball League; Allsvenskan; Ideella hybridorganisationer; marknadisering av den ideella sektorn ; ideell förening; aktiebolag AB ; idrottsaktiebolag IdrottsAB ; Svenska Hockeyligan SHL ; Svenska Superligan SSL ; Handbollsligan; Allsvenskan;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med studien är att undersöka herrelitföreningarnas beroende av yttre partners. Samtidigt lyfta fram elitföreningarnas användning av kommersiell verksamhet och hur det påverkar deras ekonomi. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet är målet : Hållbarhetsredovisning inom svensk elithandboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Malin Otter; Adam Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; sustainability; CSR; legitimacy; stakeholder; handball;

  Sammanfattning : Nowadays Swedish professional handball clubs carry out extensive sustainability work. In addition to engaging many people through the activities of the associations, they also contribute positively to society through external projects and activities. LÄS MER

 4. 4. Handboll som integrationsarena? : En studie om hur elithandbollsföreningar arbetar med inkludering och integrering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joel Lundin; [2019]
  Nyckelord :Handboll; integration; inkludering; tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen var att identifiera och analysera hur svenska elithandbollsföreningar arbetar med frågor om integration och inkludering. Följande frågeställningar ställdes: Vilka riktlinjer och policydokument finns för integreringsarbete utfärdat av Svenska handbollsförbundet? Hur framträder integreringsarbete på elithandbollsföreningars hemsidor? Hur talar företrädare för elithandbollsföreningar om integrering och inkludering? Metod I uppsatsen används en kvalitativ ansats och studien inspireras av innehållsanalys av dokument och intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Goda relationer i eliten - Fem handbollstränares erfarenheter av ledarskap & motivation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Hampus Nygren; [2018]
  Nyckelord :Elitidrott; transformativt ledarskap; motivation; idrottsliga relationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utifrån ett egenintresse av ledarskap som växt fram genom erfarenhet av flertalet idrotter och ledare, ämnar uppsatsen att undersöka relationen mellan elittränare och spelare. Kontexten för studien är begränsad till idrottslig elitmiljö där manliga tränare och spelare, i olika grad, är anställda i idrottsföreningar. LÄS MER