Sökning: "Handelsanställdas förbund"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Handelsanställdas förbund.

 1. 1. HJÄLPT ELLER STJÄLPT? : En diskursanalys av den svenska bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Robin Dalros; Henrik Johansson; [2020]
  Nyckelord :Discourse analysis; The staffing industry; Temporary agency workers; Labour unions; Kompetensföretagen; Diskursanalys; Bemanningsbranschen; Inhyrda arbetstagare; Fackförbund; Kompetensföretagen;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalytisk uppsats om hur vissa aktörer på den svenska arbetsmarknaden talar om bemanningsbranschen och deras anställda. För att få en uppfattning av det har vi behövt kartlägga vilka diskurser som existerar och hur de uttalanden vi hittat beskriver båda subjekten. LÄS MER

 2. 2. OMBUDSMÄN SOM KONFLIKTHANTERARE En studie om fackliga ombudsmäns förhållningssätt till och hantering av konflikter i förhandlingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Hjelte; [2015-12-01]
  Nyckelord :fackliga ombudsmän; arbetsgivare; arbetsmarknadens parter; förhandlingar; lokala förhandlingar; konflikt; konflikthantering;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur fackliga ombudsmän förhåller sig till meningsskiljaktigheter och konflikter med enskilda arbetsgivare i förhandlingssituationer. Ytterligare ett syfte är att undersöka vilka strategier fackliga ombudsmän använder sig av för att förebygga och hantera konfliktfyllda situationer i förhandlingar. LÄS MER

 3. 3. Representation och strukturers betydelse för inflytande : Om fackförbunden inom LOs ungdomsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Katrin Olofsson; [2015]
  Nyckelord :representation; structures; influence; youth; marginalisation; representation; strukturer; inflytande; ungdom; marginalisering; makt; ungdomsverksamhet; fackförbund; förbundsstyrelse; ungdomskommitté; LO; Byggnadsarbetareförbundet; Elektrikerförbundet; Fastighetsanställdas Förbund; GS Facket för Skogs-; Trä- och Grafisk bransch; Handelsanställdas förbund; Hotell och Restaurangfacket; Industrifacket Metall; Kommunalarbetareförbundet; Livsmedelsarbetareförbundet; Musikerförbundet; Målareförbundet; Pappersarbetareförbundet; Seko - Service och Kommunikationsfacket; Transportarbetareförbundet;

  Sammanfattning : “The importance of representation and structures to establish influence. A study of the Trade Unions Youth Activities within The Swedish Trade Union Confederation. LÄS MER

 4. 4. Fackligt arbete med flexibelt arbete : - Om Unionens hantering av det flexibla arbetet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joel Markstedt; Magnus Adolfsson; [2014]
  Nyckelord :Trade unions; Flexible Work; Legitimacy; Institutional theory; Decoupling; Fackförbund; Flexibelt arbete; Legitimitet; Nyinstitutionell teori; Löskoppling;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte har varit att undersöka hur det flexibla arbetet upplevs och hanteras av fackförbund. Studiens huvudobjekt har varit tjänstemannaförbundet Unionen där fyra kvalitativa intervjuer gjorts och en rad officiella dokument granskats. LÄS MER

 5. 5. Medarbetarskap: kärnan till en hög servicekvalitet? : En flerfallsstudie kring förhållandet mellan en hög servicekvalitet, medarbetarskap och ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emelie Telander; [2013]
  Nyckelord :medarbetarskap; service; servicekvalitet; ledarskap; kvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera förhållandet mellan tre inom detaljhandeln väsentliga områden; ledarskap, medarbetarskap och service. En allt större konkurrens på den svenska detaljhandelsmarknaden tillsammans med utökade krav från konsumenterna, innebär stora påtryckningar på branschens butiker. LÄS MER