Sökning: "Handelsavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Handelsavtal.

 1. 1. Handel, ojämlikhet mellan könen och fattigdom

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kajsa Kynbråten; Linn Bergman; [2021]
  Nyckelord :Trade; Poverty; Gender inequality; Tiger economies; Mediation analysis; Handel; Fattigdom; Ojämlikhet mellan könen; Tigerekonomierna; Medieringsanalys;

  Sammanfattning : In recent decades, more and more countries have opened up to international trade and the effects it has on society is an area that is both studied and discussed to a large extent, without reaching consensus. Understanding the full consequences of trade is important in order to make political decisions and create fair trade agreements. LÄS MER

 2. 2. Kobolt - vår tids olja? En studie om koboltindustrin i Demokratiska Republiken Kongo och handelsavtalet med Kina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nora Hattar; [2021]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kobolt är en mineral som används i uppladdningsbara litiumjonbatterier som finns i bland annat mobiltelefoner och elbilar. Dessa batterier har hyllats världen över eftersom det är ett steg i rätt riktning mot en värld fri från fossila bränslen. LÄS MER

 3. 3. Ekonomisk Liberalisering i globaliseringskontext : En kvalitativ fallstudie om multilaterala avtalen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Kalinle Ali; [2021]
  Nyckelord :Globaliseringen; Handelsavtal; Ekonomiska modeller; Keynesianism; Ekonomiska liberalisering och Multilaterala avtal.;

  Sammanfattning :   Globalisation has long been a debated issue in the political debate and in academia. nevertheless, there is advantages and disadvantages globalisation has led to. Thus, the motive behind this study will examine global collaborations, particularly the Trade Agreement and its global organisations and who is responsible for its regulation. LÄS MER

 4. 4. Resiliensanalys av vertikal odling i Stockholms län

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Kristina Jonsson; [2020]
  Nyckelord :vertical farming; food provision; resilience; Stockholm County; vertikal odling; livsmedelsförsörjning; resiliens; Stockholms län;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks resiliensen av vertikal odling, och hur odlingsformen kan bidra till att stärka resiliensen av Stockholms läns livsmedelssystem. Dessutom undersöks potentialen att stärka den vertikala odlingens resiliens. LÄS MER

 5. 5. Hungerkravallerna i Värmland : En fallstudie av Karlstad och Hagfors

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Elon Sandström; [2020]
  Nyckelord :hungerkravaller; hungerdemonstrationer; demonstrationer; livsmedelsfrågan; protester; dyrtid; brödkort;

  Sammanfattning : Hungerkravallerna i Värmland 1917 undersöks i denna fallstudie, det är två orter som står som exempel för Värmland: Karlstad och Hagfors. Enligt tidigare forskning finns det en rad omständigheter som varit orsaker till demonstrationer och kravaller under 1917–18. LÄS MER