Sökning: "Handelsbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Handelsbolag.

 1. 1. Skalbar lagerstruktur för snabbt växande e-handelsbolag : En fallstudie på ett e-handelsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Pontus Anåker; Kristoffer Ottosson; [2022]
  Nyckelord :e-commerce; warehouse management; storage assignment;

  Sammanfattning : E-handelns omsättning har ökat kraftigt under de senaste åren, och det har satt ökade krav på lagerstyrning och lagerutrymme hos e-handelsföretag. Särskilt mindre e-handelsbolag har utmanats att skala upp verksamheten i takt med ökad försäljning och omsättning. LÄS MER

 2. 2. Att fördela resultat i ett handelsbolag – En utredning huruvida friheten i den civilrättsliga regleringen ger frihet för vinstfördelning även i skatterätt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andrea Toresson; [2022]
  Nyckelord :Handelsbolag; resultatfördelning; obehörig resultatfördelning; vinstfördelning handelsbolag; civilrättsliga reglering; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trading partnerships and limited partnerships are legal entities but not a taxable subject for income taxation. The main rule is that the profit of such a company is taxed on those who are partners in the company at the end of the financial year. LÄS MER

 3. 3. Högsta förvaltningsdomstolens omfördelning av handelsbolagsresultat - när, hur och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Naud Björklund; [2022]
  Nyckelord :finansrätt; fiscal law; skatterätt; omfördelning av handelsbolagsresultat; omfördelning; Högsta förvaltningsdomstolen; fåmansföretagsreglerna; 3:12-reglerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish tax system is linked to many civil law concepts and provisions. In taxation, they have been given the same meaning in tax law as in civil law. As a result of the wide freedom of contract, this has given taxpayers great opportunities to influence taxation. LÄS MER

 4. 4. Strategisk planering i e-handelsbolag : En kvalitativ studie om anpassning under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Annelie Olsson; Jedeur-Palmgren Johan; [2022]
  Nyckelord :Strategisk planering; E-handel; Coronapandemin; Marknadsosäkerhet; Tillväxt; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur har de snabbast växande e-handelsbolagen arbetat med strategisk planering under coronapandemin till följd av ändrade konsumentbeteenden? Syfte: Syftet med studien är att förklara hur svenska e-handelsbolag har anpassat sin strategiska planering med hänsyn till de ändrade konsumentbeteenden som följer coronapandemin. Genom en ökad förståelse för strategiarbetets roll samt hur de största och bäst presterande företagen sett till omsättningstillväxt arbetar under osäkra marknadsförhållanden ska studien förbereda företag för framtida marknadsturbulens. LÄS MER

 5. 5. HÅLLBAR HANDEL I UMEÅ : Kan acceleratorprogram få lokala handelsbolag att prestera i krissituationer?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tove Norin; Klara Nygren; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhet; handel; Umeå; acceleratorprogram; SME;

  Sammanfattning : Handelsbranschen står inför ständig förändring med digitalisering och globalisering världen över. Samtidigt har en ny institutionell enhet blommat upp inom den entreprenöriella världenmed intention att minska frekvensen av misslyckade företag, nämligen företagsinkubatorer ochacceleratorer. LÄS MER