Sökning: "Handelsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 974 uppsatser innehållade ordet Handelsrätt.

 1. 1. Patenthavarens skydd vid intrång - Fokus på skadestånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emil Augbeck; [2021]
  Nyckelord :Patentintrång; Patent infringement; Sanktioner; Sanctions; Skadestånd; Financial damages; Immaterialrätt; Intellectual property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A patent is an intellectual property which gives the owner exclusive rights to the innovation. As a patent holder one of the most important things of a patent might be the protection it provides against intrusions. LÄS MER

 2. 2. Is there a collision between the EU Charter and the obligation to notify that intermediaries with legal professional privilege have under DAC 6?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rayssa Gutterres Costa; [2021]
  Nyckelord :DAC 6 - Notification Obligation - Legal Professional Privilege - EU Charter - ECHR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis explores the Directive 2018/822 of May 2018, also known as DAC 6, and the obligation to notify that it placed on intermediaries with legal professional privilege. The research conducted aims at answering the question if the notification obligation brought by DAC 6 is in conflict with EU primary law, namely, the Charter of Fundamental Rights of the European Union. LÄS MER

 3. 3. Reformeringen av LAS – En analys av problematiken med reglerna om uppsägning och avsked och förslag på lösningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emelie Bäckström; [2021]
  Nyckelord :LAS; Anställningsskydd; Uppsägning; Avsked; Förändringar i LAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan instiftandet av 1974 års lag om anställningsskydd har regleringen av anställningsskyddet varit mycket omdebatterat, inte minst i dagens debatt. LAS upprättades efter en arbetsmarknad för närmare 50 år sedan, vilket under lång tid har skapat problem på dagens arbetsmarknad. LÄS MER

 4. 4. The VAT liability of digital platforms: the EU rules in the light of the OECD Guidelines

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Dunja Nicole Lisa Jetten; [2021]
  Nyckelord :EU Law; VAT; liability; Digital platforms; OECD guidelines; e-commerce; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Considering the growing role of digital platforms in e-commerce sales, countries have requested guidance on how to create efficient and effective rules regarding the liability for digital platforms to collect VAT on online sales of goods without creating undue administrative costs and compliance burdens. Therefore, in 2019, the OECD provided guidelines in this regard. LÄS MER

 5. 5. The Function of Arbitral Tribunals in the Development of Human Rights Obligations of the Investors

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Galavizh Almasi; [2021]
  Nyckelord :investment law. arbitration law. investment agreement. arbitral tribunal.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : What is often more important in the international investment agreements between a private investor and the host country is to ensure the investors' economic security in the host country. However, recently, one of the concerns in most of these agreements is human rights. LÄS MER