Sökning: "Handelsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 1097 uppsatser innehållade ordet Handelsrätt.

 1. 1. Får jag vägra alkohol- och drogtester med hänsyn till min personliga integritet? - Arbetsrättsliga problem vid alkohol- och drogtestning på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Smilla Engdahl; Sara Kellheim; [2023]
  Nyckelord :alkohol; droger; tester; Europakonventionen; personlig integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En individs rätt till personlig integritet är grundlagsskyddad i ”Regeringsformen” (RF) 2:6 och konventionsskyddad i artikel 8 i Europakonventionen. Svensk lag reglerar däremot inte alkohol- och drogtestning. LÄS MER

 2. 2. Bisysslor inom den offentliga sektorn - En rättsvetenskaplig analys av regleringen av otillåtna bisysslor inom den offentliga sektorn utifrån ett förtroendeskadligt, arbetshindrande och konkurrerande perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Bärring; Alice Persson; [2023]
  Nyckelord :Bisysslor; Offentlig sektor; Förtroendeskadlig bisyssla; Arbetshindrande bisyssla; Konkurrerande bisyssla; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Workers in the public domain have to live up to certain demands in order to maintain institutional trust of the state. Because of this, public employees can not pose secondary employment which risks damage public trust, compete, or obstructing work. LÄS MER

 3. 3. Störningar i flerbostadshus : En jämförelse av hyres- och bostadsrätter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Selma Löfgren; [2023]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; handelsrätt; hyresrätt; bostadsrätt; störningar; grannar; flerbostadshus;

  Sammanfattning : Att kunna vistats ostört i sin bostad kan anses vara en fundamental rättighet som är väsentlig för människors välmående. Problem vad gäller störningar mellan grannar är en vanligt förekommande företeelse. Störningar mellan grannar uppstår framför allt i hyresrätter, men förekommer även i bostadsrätter. LÄS MER

 4. 4. In Exchange for Employment Protection – An Analysis on Sweden’s Managerial Position and the UK’s Employee Shareholders

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Noah Ståleker; Sofia Nomark; [2023]
  Nyckelord :Managerial position; Employee shareholder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay describes which categories of employees that are exempted from employment protection in Sweden and the United Kingdom. The focus of the essay will be the UK’s employee shareholders and Sweden’s employees in a managerial or comparable position, since these two categories give up their protection and receive some form of compensation, and/or some other form of protection in return. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller inte vara feminist - Kan femwashing utgöra otillbörlig marknadsföring enligt marknadsföringslagen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Hansson; [2023]
  Nyckelord :Femwashing; Femvertising; Marknadsföringslagen; otillbörlig marknadsföring; vilseledande marknadsföring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom den popularisering som skett av feminismen har ett skifte skett i den marknadsföring som riktar sig till kvinnor, främst gällande framställningen av kvinnor i reklam. Dessutom vill många företag idag framställa sig som feminister, antingen för att de faktiskt är det, eller för att de vill utnyttja dess positiva påföljder. LÄS MER