Sökning: "Handelsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 891 uppsatser innehållade ordet Handelsrätt.

 1. 1. Ägarkoncentration och användandet av aktiebaserad ersättning i svenska börsnoterade företag, en statistisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Andersson; Kristoffer Brandin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Agentteorin; VD ersättning; Ägarkoncentration; svenska börsnoterade företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Utifrån agent-principalteorin så tenderar det att uppstå enintressekonflikt mellan ledningen i ett företag och företagets ägare. Konflikten beror på attledningen och ägarna kan ha olika egenintressen som de beaktar. LÄS MER

 2. 2. Comparison of all language versions as a method of interpreting EU Tax Law-With some reflections from South Africa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kudzai Talent Gwaindepi; [2020]
  Nyckelord :CILFIT multilingualism twenty-four languages language versions comparison requirement literal interpretation EU tax law South Africa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : CILFIT is a landmark case when it comes to language issues in interpreting EU law. But its criteria have raised many practical implications which have hitherto not been sufficiently dealt with. LÄS MER

 3. 3. The incompatible Definitions of Intangibles between the OECD Guidelines and the U.S. Tax Cuts and Jobs Act from a Transfer Pricing Perspective.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Hochreiter; [2020]
  Nyckelord :Transfer pricing; definition of intangibles; goodwill; ongoing concern value; double taxation; double non-taxation; the OECD Transfer Pricing Guidelines; the U.S. Tax Cuts and Jobs Act.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : “What discrepancies arise from the incompatible definitions of intangibles for transfer pricing purposes according to the OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 and the U.S. LÄS MER

 4. 4. Utstationering av arbetstagare - En utredning av det rättsliga minimiskyddet, problematik vid utstationering och svenska kollektivavtals hindrande verkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :Utstationering; utstationerade arbetstagare; fri rörlighet för tjänster; utstationeringsdirektivet; ändringsdirektivet; kollektivavtal för utstationerade; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fri rörlighet för tjänster inom EU innebär en fri rätt för arbetsgivare att tillhandahålla tjänster på lika villkor i alla medlemsstater. Rätten till tjänsters fria rörlighet har dock gett upphov till en rad olika problem när det kommer till området för utstationering av arbetstagare. LÄS MER

 5. 5. Anställningsskyddets bipolära förändringsprocess - Ett dynamiskt spänningsförhållande mellan Det marknadsfunktionella mönstret och Skydd för etablerad position

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Joakim Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Anställningsskydd; Normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen kartlägger anställningsskyddets förändringsprocess och ämnar synliggöra hur samhällsutveckling och normativa grundmönster påverkar rättsutvecklingen. Med hjälp av Christensens teori om rätten som normativa grundmönster i ett normativt fält och Hydéns teori om samhällsutveckling som S- kurvor tolkas, analyseras och diskuteras insamlat material. LÄS MER