Sökning: "Handelsvolym"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Handelsvolym.

 1. 1. Volatilitetsprognoser på den amerikanska aktiemarknaden : En kvantitativ studie om den implicita volatilitetens prognosförmåga på realiserad volatilitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Robert Lindahl; Carl Kylberg; [2022]
  Nyckelord :Implicit volatilitet; realiserad volatilitet; optioner; handelsvolym; löptid; prognos; HAR; heterogeneous autoregressive; linjär regression;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att kunna ta välgrundade finansiella beslut, behöver aktörer göra prognoser om vad som kommer ske i framtiden. Detta har medfört att både forskare och praktiker har byggt olika modeller som syftar till att prognostisera framtiden. LÄS MER

 2. 2. Marknadsreaktionen före och efter kvartalsrapportering : En kvantitativ studie om sambandet mellan aktiepris och handelsvolym på OMXS30

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fernando González Becerra; Antoni Cardenas Saavedra; [2022]
  Nyckelord :Kvartalsrapporter; Kalenderanomalier; Handelsvolym; Prisförändringar; Attention grabbing-hypotesen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Inom finansmarknaden är offentliggörandet av kvartalsrapporter en av få event vars tidpunkt kan säkerställas. I enlighet med tidigare forskning brukar perioden kring offentliggörandet leda till olika typer av marknadsreaktioner. LÄS MER

 3. 3. Influencers kurspåverkan genom en social handelsplattform : En eventstudie på Shareville

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Vilhelm Isaksson; Fredrik Eriksson Olebratt; [2022]
  Nyckelord :Finance; Social trading platforms; Shareville; Abnormal return; Abnormal trading volume; Finansiering; Sociala handelsplattformar; Shareville; Abnormal avkastning; Abnormal handelsvolym;

  Sammanfattning : Sociala medier har blivit snabbt växande plattformar där människor kan diskutera, dela och inte minst erhålla information om aktuella ämnen. Framgången för sociala medier är ett tydligt tecken på människors växande intresse för åsiktsutbyte. LÄS MER

 4. 4. ESG-betyg, en faktor som påverkat handelsvolymen i svenska börsnoterade bolags aktier under Covid-19?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Liljevall; Malvina Martinsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :ESG; handelsvolym; corporate sustainability; Covid-19;

  Sammanfattning : This study examines whether ESG score has affected trading volume in Swedish stocks during the Covid-19 pandemic through a quantitative method. A growing importance for environment and social responsibilities has led to companies and investors embracing a more sustainable behavior, why the impact of ESG score on investors behavior is of interest. LÄS MER

 5. 5. A Model for Estimating Short Interest

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Knut Dahlström; Carl Forssbeck; [2021]
  Nyckelord :Statistics; applied mathematics; regression; finance; short interest; stock market; Statistik; tillämpad matematik; regression; finans; korta positioner; aktiemarknaden;

  Sammanfattning : The hefty price increases in heavily shorted stocks in the beginning of 2021 indicates that short interest might be an underrated yet important key figure for investors when deciding on whether to take on an investment strategy or not. Most stock exchanges release information regarding the short interest only once a month leaving investors having to make decisions on outdated information. LÄS MER