Sökning: "Handenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Handenhet.

 1. 1. Utsättningsvagn : För att effektivisera utsättningsmomentet i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :NIKLAS LANDIN; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I utsättningsmomentet av ytter- och innerväggar vid nyproduktion av flerbostadshus finns idagen stor potential att effektivisera och modernisera hela momentet. Syftet med detta kandidatexamensarbete är att ta fram en produkt som avsevärt minskar tiden det tar att göra utsättningen av väggar och samtidigt förbättra arbetsmiljön för de personer som dagligen arbetar med utsättning professionellt. LÄS MER

 2. 2. Exploring the User Experience in Continuous Glucose Monitoring Systems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sara Olsson; Sabina Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Continuous; Glucose; Monitoring; Systems; Design; Diabetes; User; Experience; UX; User-Needs;

  Sammanfattning : Typ 1-diabetes kräver ordentlig uppsyn dag och natt för att upprätthålla ett fungerandeliv. Idag använder människor allt oftare kontinuerlig glukosövervakning (CGM) för atthantera sin diabetessjukdom. Detta system mäter blodsockernivån genom en sensor somplaceras på användarens hud. LÄS MER

 3. 3. GNSS-mätning vid olika tidpunkter : En studie om osäkerhet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Johan Törnvall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka om olika tidpunkter under dagen påverkar osäkerheten vid GNSS-baserade mätningar. För att undersöka detta så har mätningar gjorts på två kända punkter vid flera olika tillfällen. Mätningarna som jämförts är gjorda på förmiddag, eftermiddag och kväll. LÄS MER

 4. 4. Dockningsstation

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hampus Söderman; Hedin Erik; [2016]
  Nyckelord :Hunting; GPS tracking device; Hand held unit; Astro 320; Docking station; Research; Concept developments; Jakt; Handenhet; GPS-Pejl; Astro 320; Dockningsstation; Informationssökning; Konceptutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar arbetet med att ta fram en ny produkt med ändamålet att underlätta för jägare som jagar med hund. I ungefär tio år har så kallade GPS-pejlar använts av jägare. Hunden utrustas med ett sändarhalsband och hundföraren tar med sig en handenhet på vilken denne kan se vart hunden befinner sig. LÄS MER

 5. 5. Datorbaserat mätsystem för bedömning av kroppsuppfattning hos patienter med ätstörningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Firas Majid; Paul Dadzie; [2016]
  Nyckelord :egon; cbit; electrical engineering; labview; arduino; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid en klinisk utredning av en patient med en ätstörning utförs en så kallad kroppsuppfattningsbedömning där patienten får utföra skattningar på olika kroppsmått. Dessa jämförs med de faktiska måtten och genom beräkningar fås ett mått på patientens kroppsuppfattning. LÄS MER