Sökning: "Handgreppsstyrka"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Handgreppsstyrka.

 1. 1. Body composition and physical fitness in healthy university students : The relationship between body composition, cardiovascular capacity and muscle strength

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emma Perry; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Physical activity is an established factor to promote health benefits. Despite this, more than 25% of the adult population in the world is insufficiently active. Inactivity has a strong relationship to worldwide obesity and other health risks. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av motorisk och sensorisk    nervledningshastighet, amplitud och handgreppsstyrka mellan dominant och icke-dominant hand

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maja Svang; [2021]
  Nyckelord :electroneurography; median nerve; hand dominance; hand grip strength; elektroneurografi; nervus medianus; handdominans; handgreppsstyrka;

  Sammanfattning : Elektroneurografi är en undersökningsmetod som används för att undersöka nervledingskapaciteten i perifera nerver. Det är en metod som ofta används på sjukhuskliniker vid diagnostisering av perifera nervsjukdomar. LÄS MER

 3. 3. UTVÄRDERING AV EFFEKT AV PARAFFINBAD VID HANDARTROS - En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Vehid Demic; Ksenia Semko; [2020-06-02]
  Nyckelord :Occupational therapy; osteoarthritis; hand; paraffin; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund Paraffinbad har i många år använts inom arbetsterapi som en ytlig värmebehandlingsmetod för att behandla symtom av handartros. Handartros orsakar bland annat smärta, stelhet, minskning av handgreppsstyrka, rörelseomfång och handfunktion vilket kan leda till aktivitetsbegränsningen i vardagen. LÄS MER

 4. 4. Kan visualisering påverka handgreppsstyrka?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Freddie Sramek; Lina Rehov; [2020]
  Nyckelord :Visualization; mental training; mental imagery; grip strength.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: För en framgångsrik rehabilitering efter skada eller sjukdom finns det många olika komponenter som ska stämma och samverka. Det krävs fysisk träning, tålamod och motivation. Vad man lätt glömmer bort är den mentala aspekten. Mental träning är en del inom många idrotter och förkommer även inom rehabilitering. LÄS MER

 5. 5. Jamar och repetitionsmaximum-test : Samband mellan handgreppsstyrka, 1RM-pull-ups och 1RM benspark hos klättrare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Dennis Cavka; Victor Franzén; [2020]
  Nyckelord :handgrip strength; Jamar; pull-up; rock climbing; general muscle strength;

  Sammanfattning : Background Handgrip strength claims to reflect general strength and correlates with tests of strength, particularly to the lower extremity. Few studies examine correlations between Jamar and the upper body and mainly focus on populations with lower strength. Climbers were assumed to have higher levels of strength. LÄS MER