Sökning: "Handgriplig"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Handgriplig.

 1. 1. Naturen framför allt? : En studie om fritidsboendes påverkan och relation till landskapet i Stockholms skärgård

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Johan Eriksson; [2015]
  Nyckelord :fritidshus; landskap; landskapssyn; miljöpåverkan; Stockholms skärgård;

  Sammanfattning : I Stockholms skärgård finns det över 30 000 fritidshus som utgör en del av landskapet. Det har tidigare visat sig att fritidsbebyggelse påverkar omkringliggande landskap och natur på flera olika sätt, exempelvis genom att orsaka vattenbrist, habitatförlust och föroreningsutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Amningsduration i relation till amningsstart hos förstföderskor : En kvantitativ longitudinell studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Fahlbeck; Nina Hallgren; [2015]
  Nyckelord :Breastfeeding; Exclusive Breastfeeding; Partial Breastfeeding; Breastfeeding duration; Primiparas; amning; exklusiv amning; partiell amning; amningsduration; förstföderskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsofördelarna med amning är välkända, och sedan 1992 försöker svenska sjukhus arbeta efter internationella amningsrekommendationer. Trots detta framkommer brister i vården och amningsstatistiken i Sverige sjunker. LÄS MER

 3. 3. Laborativ matematik : Är det ett gynnsamt arbetssätt i matematikundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Annie Fransson; [2014]
  Nyckelord :Manipulatives; Mathematics; Learning; Materials; Handgriplig; Matematik; Lärande; Material;

  Sammanfattning : Att eleverna i skolan ska utvecklas och nå de mål och kunskapskrav som finns skrivna i läroplanen är en central del i skolvärlden. Men hur når man då dessa på bästa sätt? Hur ska man som lärare veta vilken undervisning som är bäst för sina elever? I läroplanen står att eleverna ska ges en varierad undervisning där eleverna själva ska få gestalta, prova och utforska (Lgr11). LÄS MER

 4. 4. Början på en lång resa : En fallstudie om introduktionen av datorprogrammet GeoGebra i matematikundervisningen i årskurs nio

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Hanna Rödström; Marika Österberg; [2013]
  Nyckelord :matematikundervisning; informations- och kommunikationsteknologi; datorprogram; GeoGebra; fallstudie; variationsteori; fenomenologi; matematiska kompetenser; digital kompetens; kommunikationskompetens;

  Sammanfattning : Vi har från och med 2011 en ny läroplan för grundskolan som betonar användningen av digital teknik i matematikämnet mycket starkare än den tidigare läroplanen från år 1994. Situationen i skolan av idag på detta område är inte i fas med kravet från den nya läroplanen. LÄS MER

 5. 5. Torsten Sylvén : Möblernas mästare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Lotta H. Lindley; [2007]
  Nyckelord :Möbelhantverk; Möbelkonst; Möbelrenovering; Möbelrestaurering; Möbelkonservering; ;

  Sammanfattning : Torsten Sylvén, född 1915 och tredje generationen konstsnickare, blev våren 2005 utnämnd till Teknologie Hedersdoktor vid Linköping universitet för sin insats att placera möbelforskning på den akademiska agendan. Handgriplig restaurering och tillverkning tillsammans med parallella studier av framförallt 1700-talets möbelkonst har lett till att Torsten Sylvén besitter exceptionella kunskaper inom möbelområdet. LÄS MER