Sökning: "Handledning vård"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden Handledning vård.

 1. 1. Utmaningar för den nyutexaminerade sjuksköterskan : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Maria Eyre; Madeleine Mattiasson; [2022]
  Nyckelord :Experience; newly graduated nurse; patient safety; professional competence.; Erfarenhet; nyutexaminerad sjuksköterska; patientsäkerhet; professionell kompetens.;

  Sammanfattning : Background: Nurse's education includes theoretical and practical knowledge and the newly graduated nurse is expected to be ready for the upcoming working life, where nursing and patientsafe care should be provided based on the same guidelines as a seasoned nurse. How the first time in the profession is experienced is important for the continued role. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av digitala vårdmöten inom diabetesvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Schagerlind; Magdalena Stosic; [2021-04-23]
  Nyckelord :Digitala vårdmöten; diabetesvård; diabetes mellitus; sjuksköterska; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a disease that involves repeated and long-term patient – caregiver relationships – where the diabetes nurse should provide continuity, support and guidance for patients with diabetes mellitus. Digital healthcare meetings aim to help people achieve good and equal health and welfare. LÄS MER

 3. 3. Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av första året i yrket.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Molly Nordangård; My Sjögren; [2021-02-26]
  Nyckelord :första året; novis till expert; nyutexaminerad sjuksköterska; transition; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier poängterar att den nyutexaminerade sjuksköterskan upplevsotillräcklig efter examen. Samtidigt ser vi i samhället höga förväntningar på hur hen bör prestera som legitimerad sjuksköterska och en massiv efterfrågan av kompetens, flexibilitet och intensivt arbete. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter av stöd inom första året på arbetsplatsen : En webbaserad enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Natalia Hribar; Malin Kelly; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; introduktion; kvantitativ; självförtroende;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga barnmorskors erfarenheter av stöd inom första året på arbetsplatsen.Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie där data samlades in genom en webbaseradenkätundersökning som sammanställdes med deskriptiv statistik. Resultat: Totaltbesvarade 130 barnmorskor i webbenkäten. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av att ha barnmorskestudent närvarande vid sin förlossning. Förstföderskor och omföderskor, en jämförande enkätstudie.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Midgren; [2021]
  Nyckelord :Barnmorskestudenter; barnmorskeutbildning; handledning; information; kvinnors erfarenhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskestudenter har verksamhetsförlagd utbildning på förlossningsavdelningar och ska bistå 50 förlossningar under sin utbildning. Syfte: Syftet var att jämföra förstföderskor och omföderskors erfarenhet av att ha barnmorskestudenter närvarande vid förlossningen. LÄS MER