Sökning: "Handlingskompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Handlingskompetens.

 1. 1. Gymnasieelevers tankar kring lärande om hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Robin Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Djuplärande; deep-learning approach; Fenomenografi; Handlingskompetens; action-competence; Kunskapsförmåga; knowledge capability; Undervisning och hållbar utveckling; education for sustainable development;

  Sammanfattning : Denna empiriska undersökning bygger teori som stödjer det faktum att undervisning om hållbar utveckling bör leda till att utveckla elevernas förmåga att agera demokratiskt och ansvarsfullt. Detta agerande består både att kunna ta ställning i frågor som berör dem och deras framtid, och att kunna använda sin kunskap och sina förmågor för att handla i kommande situationer. LÄS MER

 2. 2. Ämnesövergripande undervisning, lärande och samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erica Lindstedt; Jeff Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Handlingskompetens; lärande; samhällskunskap; ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : Sammandrag Syftet med denna kunskapsöversikt är att sammanställa tidigare forskning genom att svara på frågorna, vad säger forskning om för- och nackdelar med ämnesövergripande undervisning, och hur påverkar en ämnesövergripande undervisning i samhällskunskap elevernas lärande. Forskningsmaterialet har inhämtats genom en systematisk informationssökningsprocess där databaserna Swepub och ERC varit tongivande. LÄS MER

 3. 3. Lärande för hållbar utveckling i relation till samhällskunskapsämnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niklas Folkeson; Marcus Gårdnäs; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Samhällskunskap; Handlingskompetens; Medborgarbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för hur forskningen beskriver relationen mellan lärande för hållbar utveckling och samhällskunskapen. Frågeställningen är: Hur beskriver forskningen ”Lärande/Utbildning för hållbar utveckling” i relation till samhällskunskapsämnet och skolans medborgarbildning? Materialet som använts har systematiskt sammanställts utifrån en informationssökningsprocess i de två databaserna ERIC och Swepub. LÄS MER

 4. 4. Vikten av barns agerande i skapandet av en hållbar framtid : En observationsstudie om barns möjligheter att utveckla kritisk handlingskompetens genom en pluralistisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hedda Hedberg; Julia Follin; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; hållbar utveckling; undervisning; pluralism; kritisk handlingskompetens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kemi Undervisning om plast i havet- hur påverkas eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Valentina Rivas Benavides; [2019]
  Nyckelord :kemiundervisning; handlingskompetens; miljöundervisning;

  Sammanfattning : Kemiundervisningen har de senaste åren blivit mer inriktad på att förmedla kunskaper genom att använda aktuella situationer som eleverna möter i sin vardag. Plast i haven är en problematik som är aktuell och intressant och som kan användas för att täcka en del av kursplanen samtidigt som det kan ge eleverna redskap för livet och inte bara för att klara ämnet. LÄS MER