Sökning: "Handlingskompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Handlingskompetens.

 1. 1. Kemi Undervisning om plast i havet- hur påverkas eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Valentina Rivas Benavides; [2019]
  Nyckelord :kemiundervisning; handlingskompetens; miljöundervisning;

  Sammanfattning : Kemiundervisningen har de senaste åren blivit mer inriktad på att förmedla kunskaper genom att använda aktuella situationer som eleverna möter i sin vardag. Plast i haven är en problematik som är aktuell och intressant och som kan användas för att täcka en del av kursplanen samtidigt som det kan ge eleverna redskap för livet och inte bara för att klara ämnet. LÄS MER

 2. 2. Motivationen är A-O inom idrott och hälsa. : En kvalitativ undersökning för idrottslärare att hitta motivationen till samtliga elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Karl Rosholm; Markus Zentio; [2018]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; motivation; undervisning; utmaningar; handlingskompetens; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka utmaningar lärare uppfattar i ämnet idrott och hälsa med att motivera samtliga elever, samt vilka strategier och didaktiska handlingskompetenser som idrottslärarna arbetar med för att motivera samtliga elever. Vi använder oss utav en kvalitativ ansats, där vi genomförde semi-strukturerade intervjuer med fem utbildade idrottslärare, för att studera deras uppfattningar, erfarenheter och hur de arbetade. LÄS MER

 3. 3. ”Min mamma har inte råd att köpa krav - är det mitt fel då?” : Pedagogers upplevelser av att undervisa om ekologisk hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Kajsa Göransson; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; årskurs 4-6; handlingskompetens; platsbaserat lärande;

  Sammanfattning : Ekologisk hållbarhet är en av tre dimensioner i hållbar utveckling. Hållbar utvecklingär både en del av olika kursplaner samt en del i skolans värdegrund och uppdrag. Attkunna samtala och diskutera om ekologisk hållbarhet är också en del avkunskapskraven i biologi i årskurs 4-6. LÄS MER

 4. 4. Oroande fakta om miljöproblem : Om barns oro för miljöförändringar och hur den kan hanteras i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Jakob Halén; Johanna Roghem; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att genom tidigare forskning undersöka och förstå lärarens uppdrag kring miljöundervisning i geografi, särskilt med avseende på hur barns oro kan hanteras. I litteraturstudien besvaras syftet genom tre frågeställningar som handlar om varför det är viktigt att undervisa om miljöförändringar, hur barns oro ser ut gällande miljöförändringar samt hur lärare kan hantera barns oro i relation till miljöfrågans komplexitet. LÄS MER

 5. 5. Lärares upplevelser av undervisning om hållbar utveckling i de naturorienterande ämnena i årskurs 4-6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik

  Författare :Josefin Erntoft; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Intervjustudie; Grundskolan; Education for sustainable development; lärares upplevelser.;

  Sammanfattning : Vi möts idag ofta av nyheter om klimatförändringar, plast i haven och överkonsumtion. Därför är det mycket angeläget att undervisa om hållbar utveckling för att ge eleverna bästa möjliga förutsättning att hantera all information och skapa sig en handlingskompetens. LÄS MER