Sökning: "Handproblematik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Handproblematik.

  1. 1. Kartläggning av prevalensen för självskattad handproblematik som konsekvens av yrkesutövande hos legitimerade fysioterapeuter och legitimerade naprapater

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

    Författare :Maria Bäckström; Frida Liljekvist; [2019]
    Nyckelord :Fysioterapi; Handproblematik; Manuell terapi; Naprapati;

    Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Det fysioterapeutiska och naprapatiska arbetet går främst ut på att undersöka och fastställa anledning till rörelserelaterad problematik i kroppens leder, muskler och nervsystem, för att sedan förebygga och behandla fynden med manuella tekniker och träningsprogram. Det har även visat sig att förekomsten av handproblematik hos fysioterapeuter är förhållandevis hög, där problematiken verkar vara korrelerat till manuella tekniker, som är den anda mest vanliga arbetsrelaterade skadan inom professionen tillsammans med andra professioner som använder sig av manuella behandlingstekniker. LÄS MER