Sökning: "Haneen Alsefi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Haneen Alsefi.

 1. 1. Stöttning i NO-undervisning för flerspråkiga elever i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Hultqvist; Alsefi Haneen; [2023]
  Nyckelord :Flerspråkiga elever; NO för flerspråkiga elever; NO-språket; kooperativt arbete och pedagogisk planering.;

  Sammanfattning : Det finns en större sannolikhet att flerspråkiga elever kan komma att möta fler språkliga utmaningar i NO-ämnena än elever som blir undervisade i sitt modersmål. Flerspråkiga elever ska under en kortare period lära sig att både använda sig av det svenska språket samt att lära sig NO- begrepp vilket leder till språkliga utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Utomhusundervisning i NO-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Haneen Alsefi; Emma Hultqvist; [2022]
  Nyckelord :Anders Szczepanski; betydelse; lärande utomhus; utomhuspedagogik;   undervisning utomhus;

  Sammanfattning : Aims: The topic of the knowledge review that has been carried out is outdoor learning. The purpose of this study is to examine what possibilities are created for students' learning and well-being by conducting teaching in the natural sciences and in outdoor environments. LÄS MER