Sökning: "Haninge municipality"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Haninge municipality.

 1. 1. Vägen mot ett klimatpositivt Haninge : Kartläggning av utsläpp och möjligheter till framtida negativa utsläpp

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Dina Babiker; Jessica Ruud; [2022]
  Nyckelord :Bio-CCS; BECCS; carbon inventory; Haninge municipality; Vattenfall; Bio-CCS; BECCS; klimatredovisning; Haninge Kommun; Vattenfall;

  Sammanfattning : För att minska den globala uppvärmningen har en rad olika aktörer satt mål för minskade utsläpp fram till 2050, däribland Haninge kommun. För att kommunen skall minska sina utsläpp bör de först kartlägga sina utsläppskällor för att få en tydlig bild över vart potentiella minskningar kan ske. LÄS MER

 2. 2. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Leufvén; Maria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :placemaking; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; skandinavien; tillfälliga installationer; medborgarmedverkan;

  Sammanfattning : En hållbar utveckling är högt på agendan i dagens stadsplanering. I takt med den starka urbanisering som sker blir staden en allt viktigare arena för att hantera den sociala pelaren av en hållbar utveckling. Att människor är delaktiga och involverade i utvecklingen av sin omgivning är viktigt för social hållbarhet i stadsplanering. LÄS MER

 3. 3. Olika platsers tillgänglighet ur ett objektivt och subjektivt perspektiv : En jämförelsestudie av medborgarnas tillgänglighet i central stadsbebyggelse, skärgård och landsbygd

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Esmeralda Andersson; [2020]
  Nyckelord :tillgänglighet; fysisk tillgänglighet; upplevd tillgänglighet; central stadsbebyggelse; skärgård; landsbygd; platsbundna kvalitéer; medborgarperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka tillgänglighet ur ett medborgarperspektiv. Det genom en fallstudie där olika typer av platser i Haninge kommun ingår i syfte att undersöka hur förutsättningarna och uppfattningarna ser ut för områden med olika geografiska karaktärer. LÄS MER

 4. 4. Hållbar turismutveckling i Stockholm skärgård : En kvalitativ studie om hållbart utvecklingsarbete i Dalarö och Gålö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Alma Östblom; Shawn Hedbom; [2020]
  Nyckelord :turismvetenskap; hållbar utveckling; skärgård;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine sustainable development work in the archipelago. More precisely the archipelago in Stockholm and in the municipality of Haninge. The study also aims to understand how different businesses work with sustainable development within the company. LÄS MER

 5. 5. Tillskottsvatten i Haninge kommun : Kan mängden tillskottsvatten kvantifieras utifrån uppfyllnadstid i pumpstationer?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Tillskottsvatten; ovidkommande vatten; uppfyllnadstid; pumpgångtid; pumpstationer; Haninge;

  Sammanfattning : The definition of additional water is as all water except wastewater contained in wastewater pipes. In heavy rainfall, the volume of additional water in the sewage water pipes become large and can cause several problems, including overflows and basement flooding. Many municipalities have problems with additional water. LÄS MER