Sökning: "Hanna Åhs"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Åhs.

 1. 1. ⚫ : jag letar efter dansen i min kropp

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Hanna Åhs; [2020]
  Nyckelord :Dans; kropp; röst; mod; skam; konstnärlig självreflektion; konstnärliga gränser;

  Sammanfattning : ”… Det regnar blötsnö. Jag står högst upp på taket. Jag är bararmad. Pälsmössan skyddar mig. LÄS MER

 2. 2. Pojkar och flickor i skolan : En studie om elevers aktiviteter och beteenden i skolan ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Annika Lundberg; Hanna Söderberg; [2006]
  Nyckelord :”dold” läroplan; elever; genus; genusordning; jämställdhet; skola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur ett elevperspektiv undersöka och analysera elevers beteenden och aktiviteter i klassrummet och på rasten som ett uttryck för hur en genusordning och en ”dold” läroplan och härskarteknikerna såväl befästs och förstärks samt förändras och överskrids. Denna studie bygger på observationer av och intervjuer med tio elever i år tre. LÄS MER