Sökning: "Hanna Åkerström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Hanna Åkerström.

 1. 1. Manliga och kvinnliga vårdnadshavares kommunikation med sitt barn : Undersökning av talspråksmiljön hos barn i åldrarna 12–30 månader med LENA™

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Julia Andersson; Gohar Stepanyan; Hanna Åkerström; [2020]
  Nyckelord :Language ENvironment Analysis LENA ; språkutveckling; turtagningar; validering; taligenkänning; könsskillnader; genus;

  Sammanfattning : The language ability starts to develop before birth and the language and speech environment of toddlers has been found to be of significant importance for the further development of language acquisition. Earlier studies have shown that female caregivers talk more with toddlers compared with male caregivers. LÄS MER

 2. 2. Interpunktion i runstensinskrifter från tidig vikingatid

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Hanna Åkerström; [2013]
  Nyckelord :runologi; interpunktion; skiljetecken; tidig vikingatid;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka interpunktionens form och funktion i tidigvikingatida runinskrifter samt att därigenom också föra den teoretiska och metodiska diskussionen kring fenomenet runinterpunktion framåt. Undersökningens material består av runstensinskrifter från danskt område och från Götaland. LÄS MER

 3. 3. Smiden i en tidigvikingatida runinskrift : Ett försök att identifiera de objekt som nämns i runtexten på Sm 144 Gursten, utifrån deras eventuella anknytning till ett förkristet godeämbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Åkerström; [2013]
  Nyckelord :Sm 144; Gursten; fornnordisk religion; runinskrift; gode; smide;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att försöka identifiera de objekt vilka omnämns som smiden i runtexten på Gurstenstenen (Sm 144). Studien genomförs utifrån antagandet att objekten är kopplade till ett förkristet godeämbete. Undersökningsmaterialet utgörs därmed av de källor som kan lämna upplysningar om goden och objekt knutna till denne. LÄS MER

 4. 4. Sm 144 Gursten : En småländsk runsten från tidig vikingatid

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Hanna Åkerström; [2012]
  Nyckelord :Sm 144; Småland; Gursten; Gurstenstenen; runologi;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks Gurstenstenen, en småländsk runsten från tidig vikingatid. Syftet är att granska tidigare läsningar och tolkningar och revidera dessa där det behövs, samt att utifrån en sannolik tolkning av inskriften säga något om dess sakliga bakgrund och syfte. LÄS MER

 5. 5. Att förebygga konflikter : - en studie av butikschefer inom detaljhandeln

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Hanna Åkerström; Ida-Maria Holmén; [2009]
  Nyckelord :konflikt;

  Sammanfattning : De flesta tillbringar en stor del av sitt liv på arbetet, och en stor del av den tiden arbetar vi också med andra, därför är konflikter inte ovanligt. Vi kommer i denna uppsats beskriva för läsaren hur butikschefer inom detaljhandeln arbetar för att förebygga att konflikter uppstår på deras arbetsplats, faktorer som kan bidra till en harmonisk arbetsmiljö och hur dessa används i förebyggande syfte. LÄS MER