Sökning: "Hanna Öst"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Hanna Öst.

 1. 1. ”Gratis sex skulle också vara ganska coolt ’TBH’ men kärlek är bättre antar jag”. En netnografisk studie om incels syn på sin livssituation och gemenskapen på incel-forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Vårhall; Hanna Öst; [2021-01-13]
  Nyckelord :backstage; Bourdieu; classification struggles; frontstage; Goffman; incel forum; incels; involuntary celibacy; labeling theory; netnography; outsiders; stigma; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Previous research and medial narratives often present incels as a violent outcastgroup. The involuntary celibates are rarely looked at as individuals, but as ahomogenous mass which implicitly is equated with terrorism. After being partlyshut out of the internet forum reddit, incels created their own exclusive forums. LÄS MER

 2. 2. Skyddsutrustningen och logistikens påverkan på effektiviteten och olyckshändelserna

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johannes Hanna Shammo; Saad Faris Asaad Betti; [2019]
  Nyckelord :Safety; protective equipment; Logistics; personal safe.;

  Sammanfattning : The bachelor thesis was performed in cooperation with Erlandsson Bygg Öst. The purpose of this thesis is to find out how the personal protective equipment (PPE) and logistics increase the efficiency of the work and reduce the risk of accidents at building site. LÄS MER

 3. 3. Bakom varje cancersjuk står någon som måste vara stark : En fenomenologisk studie om att leva nära någon som har en cancerdiagnos

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Olivia Buer; Hanna Öst; [2016]
  Nyckelord :loved one’s; cancer; system theory; psychosocial support; coping; närstående; cancer; systemteori; psykosocialt stöd; coping;

  Sammanfattning : Närstående till cancersjuka hamnar ofta i skuggan. Den närstående, omgivningen och sjukvården är samtliga fokuserade på att hjälpa den cancersjuke och det är så svårt att se att det finns fler som påverkas av cancersjukdomen, nämligen de som står den cancersjuke nära. LÄS MER

 4. 4. Från de värmländska skogarna mot nya landskap och dess musikaliska uttryck : En självobservation av hur jag som värmländsk spelman tar mig an och drar lärdom av estradmusiken från Hälsingland med noterna som ”mästare”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Hanna Kull; [2014]
  Nyckelord :folk music; learning process; Self-observation; master learning; folkmusik; lärandeprocess; självobservation; mästarlära;

  Sammanfattning : Jag har genom en självobservation studerat hur jag som värmländsk spelman har jobbat för att lära mig Ranungspolskorna av Jon Erik Öst. Syftet har varit att studera min egen läroprocess genom att tillägna mig musik från en annan tradition med noter som mästare. LÄS MER

 5. 5. From left to right and back again : The distribution of dependent clauses in the Hindukush

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskap

  Författare :Hanna Rönnqvist; [2014]
  Nyckelord :Hindukush; Dardic; Gawri; Palula; Gilgiti Shina; Kalasha; dependent clauses; adverbial clauses; complement clauses; Hindukush; dardiska språk; gawri; palula; gilgiti shina; kalasha; underordnande satser; adverbiella bisatser; nominalsatser;

  Sammanfattning : In complex clause constructions, the dependent clause can either precede or succeed the main clause. In a study on a selection of Indo-Aryan languages spoken on the Indian subcontinent (Hook 1987), a gradual transition between pre- and postposing languages was found, when moving from the southeast to the northwest in the area. LÄS MER