Sökning: "Hanna Öster"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Hanna Öster.

 1. 1. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Jalilvand Forslund; Vera Celia Öster; [2021]
  Nyckelord :småskalig odling; ätbara perenner; social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks hur en introduktion av perenna grödor kan påverka den småskaliga grönsaksproduktionens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet, med avstamp i att många småskaliga odlare har svårt att få företaget att gå runt. I denna studie har kvalitativ information samlats in genom fem intervjuer med småskaliga odlare som integrerat ätbara perenner i form av bär, frukt, grönsaker och nötter i sina odlingar, detta för att få en bild av hur det ser ut inifrån företagen. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av beräkningsverktyg förgravitationsfundament : Ett arbete baserat på parametrisk design

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Hanna Öster; Agnes Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Parametric design; gravitational foundation; Grasshopper; Parametrisk design; gravitationsfundament; Grasshopper;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete framställdes ettberäkningsverktyg för ett gravitationsfundament. Ettgravitationsfundament förankrar vindkraftverk i jordoch utnyttjar sin egentyngd för att hålla sig på plats.Syftet med arbetet var att ta fram ett beräkningsverktygsom senare kan användas vid optimering. LÄS MER

 3. 3. Risk mapping of phosphorus leakage - improved method using a Digital Elevation Model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Hanna Ekström; [2018]
  Nyckelord :surface runoff; erosion; phosphorus leakage; agriculture; sinks; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication is an ongoing problem in the Baltic Sea and is therefore found as a topic of the Baltic Sea Action Plan as well as the environmental goals of Sweden. One source to eutrophication is the leakage of phosphorus from agricultural lands. LÄS MER

 4. 4. Lindrat lidande hos patienter med cancer inom palliativ vård : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jenny Richardson; Hanna Wiberg Öster; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Lidande; Palliativ vård; Sjuksköterske-patientrelationen; Spirituell existentiell lindring;

  Sammanfattning : Bakgrund Enligt Socialstyrelsen avlider runt 90 000 personer i Sverige varje år, för cirka 70 000-75 000 av dessa personer är palliativ vård aktuell. Inom den palliativa vården är patienter med cancer den största patientgruppen. En cancerdiagnos orsakar en mängd olika fysiska och psykologiska symptom. LÄS MER

 5. 5. Gränsdragning vid värdepappershandel : -beskattning av finansiella- och icke-finansiella företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Hanna Brohmé; Linda Öster; [2009]
  Nyckelord :demarcation; securities business; asset management; tax consequences; gränsdragning; värdepappershandel; värdepappersrörelse; värdepappersförvaltning; beskattningskonsekvenser; investmentföretag;

  Sammanfattning : Handel med värdepapper förekommer både i finansiella- och icke-finansiella företag. Det är främst finansiella företag såsom kreditinstitut och värdepappersbolag som handlar med värdepapper. Dessa företag presumeras bedriva värdepappersrörelse då de yrkesmässigt bedriver kapitalförvaltning utåtriktat. LÄS MER