Sökning: "Hanna Ayata Karbin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Ayata Karbin.

 1. 1. Djurunderstödda insatser med katt på svenska äldreboenden : kattens påverkan och välfärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hanna Ayata Karbin; [2022]
  Nyckelord :Djurunderstödda insatser; djurunderstödd terapi; äldreboende; katt; terapidjur; Covid-19;

  Sammanfattning : Många av våra äldre i Sverige lider idag av ensamhet, oro och ångest. Efter att Covid-19-pandemin drabbade Sverige hårt infördes besöksförbud på alla landets äldreboenden, vilket gett ökad depression och ångest hos de äldre. För att förbättra måendet hos våra äldre kan djurunderstödda insatser användas. LÄS MER

 2. 2. Felint morbillivirus – ett nyupptäckt virus med potentiell koppling till kronisk njursjukdom hos katt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Hanna Ayata Karbin; [2019]
  Nyckelord :Felint morbillivirus; FeMV; kronisk njursjukdom;

  Sammanfattning : Felint morbillivirus (FeMV) upptäcktes i Hongkong 2012 och är det första morbillivirus som påvisats hos tamkatter. Det har sedan påvisats i såväl andra delar av Asien, Amerika och Europa. En del studier har även visat på samband mellan FeMV och kronisk njursjukdom (Chronic Kidney Disease, CKD) hos katt. LÄS MER