Sökning: "Hanna Börjesson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Hanna Börjesson.

 1. 1. HÅLLBARHETSSTRATEGIER, FRÅN ORD TILL HANDLING En fallstudie om en banks implementering av hållbarhetsstrategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Micaela Börjesson; Hanna Eurenius; [2019-06-20]
  Nyckelord :Implementering; Hållbarhetsstrategier; Banksektorn; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Många företag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och utvecklar strategier för att adressera den här typen av utmaningar, men när det gäller implementeringen av hållbarhetsstrategier saknas ofta konkreta tillvägagångssätt för att implementera dessa. Tidigare forskning har uttryckt att det behövs fler studier som kan ge en fördjupad bild över implementeringen av hållbarhetsstrategier i företag. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av lyx på en e-handelsbutik för försäljning av second hand-kläder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hanna Börjesson; Mathias Fredholm; Axel Friberg; Julia Hallström; Axel Holmberg; Anna Kjellgren; Jesper Lindsten; Samuel Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det senaste årtiondet har e-handeln i Sverige och världen ökat drastiskt. Samtidigt förändras miljön kring oss och likaså medvetenheten om miljön samt viljan att göra något åt förändringarna. LÄS MER

 3. 3. ”Det jag säger är ju deras lag” : Socialarbetares resonemang om maktens och handlingsutrymmets tvetydighet på en SiSinstitution

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Emelie Ohlin; Hanna Börjesson; [2016]
  Nyckelord :socialarbetare; Total institution; makt; handlingsutrymme; teckenekonomi; särskilda befogenheter; intervjuer;

  Sammanfattning : Makt inom socialt arbete, speciellt inom myndighetsutövning, har varit ett återkommande tema under vår tid på socionomprogrammet vid Linköpings universitet. Däremot har det talats mindre kring makt inom verksamheter som arbetar på uppdrag av socialtjänsten. LÄS MER

 4. 4. Native advertising – en balansgång med förtroende som insats? En kvalitativ publikstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Hernius; Sebastian Rosenlind; [2015-08-13]
  Nyckelord :attityder; förtroende; journalism; kommersialisering; digital nyhetspress; nyhetsmedia; Native advertising; Textreklam;

  Sammanfattning : Titel: Native advertising – En balansgång med förtroende som insatsFörfattare: Hanna Hernius och Sebastian RosenlindKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik,medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. LÄS MER

 5. 5. Gårdssmedjor i södra Gästrikland En studie av Hedesunda och Österfärnebo socknar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Hanna Börjesson; [2011-09-19]
  Nyckelord :forge; parish; restoration; Nedre Dalälven;

  Sammanfattning : Poorly maintained forges are a common sight in the province of Gästrikland. Because of their changed appearance, possible move from the origin location and poor items related knowledge they will rarely qualify for the range of funds available through Länsstyrelsen. LÄS MER