Sökning: "Hanna Börjesson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Hanna Börjesson.

 1. 1. Hållbarhetsindex : en undersökning om kommuners användning av verktyget

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Christian Ekblom; Hanna Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Long-term Planning; Sustainability; Sustainability Index; Water and Wastewater Organization; Hållbarhet; Hållbarhetsindex; Långsiktig planering; VA-organisation;

  Sammanfattning : Syfte: Hållbarhetsindex (HBI) är ett verktyg som har skapats av Svenskt vatten medsyftet att hjälpa VA-organisationer att analysera, utveckla och förbättra verksamheten.Den första HBI-undersökningen med 97 deltagande kommuner genomfördes 2014. År2019 deltog 171 kommuner. LÄS MER

 2. 2. En kris som utmanat dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Agnes Kristing; Hanna Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Coronakrisen; livsmedelskonsumtion; praktikteori; flermetodsforskning; consumer culture theory.; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under våren 2020 har många blivit påverkade av det så kallade coronaviruset, Covid19. Viruset har eskalerat i hög takt och utvecklats till en pandemi som påverkat världsekonomin och samtliga branscher. LÄS MER

 3. 3. En kris som utmanat dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hanna Börjesson; Agnes Kristing; [2020]
  Nyckelord :Coronakrisen; livsmedelskonsumtion; praktikteori; flermetodsforskning.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Under våren 2020 har många blivit påverkade av det så kallade coronaviruset, Covid19. Viruset har eskalerat i hög takt och utvecklats till en pandemi som påverkat världsekonomin och samtliga branscher. LÄS MER

 4. 4. Två hjärtan : Upplevelser av att ta emot och bära ett mekaniskt hjälphjärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mikaela Bergstedt; Hanna Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Experiences; Patient; Quality of life; Ventricular assist device; Wellbeing; Livskvalitet; Mekaniskt hjälphjärta; Patient; Upplevelser; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Personer med hjärtsvikt överlever idag längre än tidigare och allt fler utvecklar grav hjärtsvikt. Mekaniska hjälphjärtan kan bli ett alternativ för personer med långt framskriden hjärtsvikt. Insättning av mekaniska hjälphjärtan ger positiva effekter i form av minskad symtombörda, bättre fysisk funktion samt ökad livslängd. LÄS MER

 5. 5. HÅLLBARHETSSTRATEGIER, FRÅN ORD TILL HANDLING En fallstudie om en banks implementering av hållbarhetsstrategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Micaela Börjesson; Hanna Eurenius; [2019-06-20]
  Nyckelord :Implementering; Hållbarhetsstrategier; Banksektorn; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Många företag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och utvecklar strategier för att adressera den här typen av utmaningar, men när det gäller implementeringen av hållbarhetsstrategier saknas ofta konkreta tillvägagångssätt för att implementera dessa. Tidigare forskning har uttryckt att det behövs fler studier som kan ge en fördjupad bild över implementeringen av hållbarhetsstrategier i företag. LÄS MER