Sökning: "Hanna Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Hanna Bengtsson.

 1. 1. Tillgänglighetskrav i nyproduktion - På vilket sätt påverkar tillgänglighetskraven nyproduktionen av bostäder?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Ström Lind; Hanna Silfver; Eleonor Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Bostäder; Funktionsnedsättning; Tillgänglighetskrav; Nyproduktion; Produktionskostnader; Housing; Disability; Accessibility requirments; Construction; Production Cost;

  Sammanfattning : Sveriges byggregler grundar sig i FN:s konventioner och FN har beslutats att all nyproduktion ska vara tillgänglig för alla. Huruvida tillgänglighetskraven påverkar fastighetsutvecklingen i Sverige är en omdiskuterad fråga. LÄS MER

 2. 2. Påverkar revisionsbyråernas agerande revisorers välmående? : En kvantitativ studie om hur sammantagna HR-strategier främjar revisorers välmående för att bli en konkurrenskraftig byrå

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maja Bengtsson; Hanna Wahlgren; [2019]
  Nyckelord :revisor; välmående; subjektivt välmående; HR-strategier; revisionsbyrå;

  Sammanfattning : Titel: Påverkar revisionsbyråers agerande revisorernas välmående? Bakgrund: Revisorers välmående är ett omdiskuterat ämne i revisionsbranschen. Den höga arbetsbelastningen tillsammans med stramare budgetar och tajtare deadlines leder till att 95 % av revisorerna i Sverige arbetar övertid och menar att det inte är långsiktigt hållbart. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder som minskar oro och ångest hos personer med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Bengtsson; Emma Borg Andersson; [2019]
  Nyckelord :Demenssjukdom; oro; ångest; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever cirka 50 miljoner människor runt om i världen med demenssjukdom. År 2040 beräknas över 81 miljoner människor att leva med demenssjukdom. LÄS MER

 4. 4. Enhetschef - ett komplext uppdrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Desirée Bengtsson; Hanna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; enhetschef; socialförvaltning; offentlig sektor; kvalitativ innehållsanalys; deltagande ledarskap; delegering; handlingsutrymme; handlingsfrihet; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Omvärldens snabba förändringstakt har bidragit till att det idag ställs högre krav på kommunernas socialtjänster. En utmaning är de nya krav som ställs på ledarskapet. LÄS MER

 5. 5. Beslutsstöd : Effektivisering av ett beslutsstöd för tågtrafikledning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Nellie Bengtsson; Hanna Jensen; [2018]
  Nyckelord :Business Intelligence; Efficiency; Information; Traffic Control Center; Optimization; XOD; Beslutsstöd; Effektivitet; Information; Trafikledning; Optimering; XOD;

  Sammanfattning : Business Intelligence, BI, is a tool for collecting, analysing and transforming data into useful information, information which is supposed to help making decisions and controlling a business’s operations. Business Intelligence leads to increased efficiency and optimizing the decision making within the organisation or its functions. LÄS MER