Sökning: "Hanna Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Hanna Berg.

 1. 1. Sociala mediers inverkan på image och värde : En kvalitativ studie på hur kreatörer kan skapa varumärkesvärde och image via sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Berg; Emma Jonsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digital flervägskommunikation har bidragit till att det blivit allt svårare för företag attdifferentiera sig på marknaden. Det beror på att publiken numera är i ständig exponeringav olika varumärken via sociala medier, vilket har haft effekt på hur varumärkesvärdeoch image skapas, kommuniceras och upplevs. LÄS MER

 2. 2. Vägen till ett nytt normalt : Personers upplevelser av att få en cancerdiagnos

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Berg; Hanna Elmgren; [2021]
  Nyckelord :adaption; cancer; krisreaktion; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas cirka 60 000 personer av cancer. En cancerdiagnos skapar oro och rädsla. En traumatisk kris kan uppstå i samband med en svår sjukdom, såsom cancer. När personer drabbas av ohälsa och lidande behöver personerna förstå och anpassa sig till den förändrade situationen, vilket beskrivs i Roys adaptionsmodell. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet hos personer med epilepsi : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Fredriksson; Michelle Remberger; [2021]
  Nyckelord :Depression; Epilepsy; KASAM; Patient; Quality of life; Depression; Epilepsi; KASAM; Livskvalitet; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund  Epilepsi är en vanlig neurologisk sjukdom som påverkar det vardagliga livet för de drabbade. Sjukdomen innebär att kända stimuli eller oprovocerade situationer kan leda till plötsliga epileptiska anfall. Generellt delas epilepsi in i tre olika kategorier, generaliserade anfall, fokala anfall och spasm. LÄS MER

 4. 4. “We survive or we sink together” : A Discursive Study of Argumentation by Small Island Developing States Leaders in a Climate Change Context

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Berg; [2021]
  Nyckelord :Personal pronouns; Climate Change; Small Island Developing States; Pacific Islands; Climate Change Discourse; Conference of the Parties; United Nations;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the discursive use of first person plural pronoun we through a discourse analysis of the variety of arguments by leaders of Pacific Island States in political debates, specifically within a climate change context. The research question is “How do political leaders of Pacific Island states make discursive use of the first person plural pronoun we in political debates in a climate change context?” By using a textual discourse analysis to study statements made by Pacific Island leaders at the UN Conference of the Parties, the investigation finds a wide variety of argumentation styles and pronominal choices. LÄS MER

 5. 5. EN KVALITATIV STUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV ATT VÅRDA KVINNOR UTSATTA FÖR VÅLD I NÄRA RELATION KÄNSLOR AV VÄLBEFINNANDE OCH MAKTLÖSHET

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Bergström; Hanna Wallentinsson; [2020]
  Nyckelord :Experience; Intimate partner violence; Nurses; Psychiatric nursing; Women;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett omfattande problem och drabbar 30 % av världens kvinnor. Våldsutsatta kvinnor drabbas ofta av psykisk ohälsa till följd av våldet och önskar ett gott empatiskt bemötande av hälso- och sjukvården. LÄS MER