Sökning: "Hanna Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Hanna Bergström.

 1. 1. The effect of the fermented tea beverage kombucha on the gut microflora

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Hanna Bergström; [2018]
  Nyckelord :probiotics; kombucha; gut microbiota; human trial; fermented beverage; microbiome; gut flora; food technology; livsmedelsteknologi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Introduction The fermented tea drink kombucha has gained large popularity over the past years. It has been praised for its nutritional content, organic acids and living community of beneficial bacteria. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter från annan kulturell bakgrund : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Lovisa Bergström; Hanna Fornander; [2018]
  Nyckelord :erfarenhet; kommunikation; kultur; kvalitativ; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Att ha förmågan att kommunicera med patienter från annan kultur är högst aktuellt inom hälso- och sjukvården. Vi lever i ett föränderligt samhälle och sjuksköterskan kommer troligtvis att behöva mer kunskap om kommunikation då denna har en stor betydelse inom omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Medarbetares arbetstillfredsställelse på ett byggföretag : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Bergström; Hanna Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Work satisfaction; Job satisfaction; Work position; Age; Length of service; Construction industry; Work and organizational psychology;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate employees' work satisfaction at a construction company and if the employees' working position, age and length of service were the basis for differences in work satisfaction. The participants in this study included all employees (N = 116) at a Swedish medium-sized construction company and the respondents were selected through a convenience sample. LÄS MER

 4. 4. Stor vikt vid vikten : En litteraturstudie om sjuksköterskors sätt att arbeta med patienter med fetma inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Hanna Boman; Malin Bergström; [2017]
  Nyckelord :obesity; work procedures; nurse; primary care.; fetma; arbetssätt; sjuksköterska; primärvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal personer med fetma i världen har dubblerats mellan åren 1980 - 2014. I Sverige lever nu 14% av befolkningen med fetma. Enligt Folkhälsomyndigheten är fetma en av de sjukdomar som ökar mest i vårt samhälle. Detta är en patientgrupp som är och kommer bli större inom vården. LÄS MER

 5. 5. Asimov, Frankenstein-komplexet och robotikens lagar : En retorisk analys av Isaac Asimovs robotnoveller i I, Robot

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bergström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER