Sökning: "Hanna Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Hanna Bergström.

 1. 1. EN KVALITATIV STUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV ATT VÅRDA KVINNOR UTSATTA FÖR VÅLD I NÄRA RELATION KÄNSLOR AV VÄLBEFINNANDE OCH MAKTLÖSHET

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Bergström; Hanna Wallentinsson; [2020]
  Nyckelord :Experience; Intimate partner violence; Nurses; Psychiatric nursing; Women;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett omfattande problem och drabbar 30 % av världens kvinnor. Våldsutsatta kvinnor drabbas ofta av psykisk ohälsa till följd av våldet och önskar ett gott empatiskt bemötande av hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att ha ett barn med diabetes mellitus typ 1 : Föräldrars perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emma Bergström; Stefani Hanna Antoon; [2020]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; Familjefokuserad omvårdnad; Föräldrars roll; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När sjuksköterskor lider, lider patienterna : En kvantitativ litteraturöversikt om psykisk ohälsa, vårdens baksida

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Erika Höglund; Hanna Bergström; [2019]
  Nyckelord :Compassion fatigue; Emergency Department; Nurses; Secundary Traumatic stress; Stress; Akutsjukvård; Empatitrötthet; Sekundär Traumatisk Stress; Sjuksköterska; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans yrke är präglat av stor arbetsbelastning, ett högt tempo och många olika arbetsuppgifter som oftast ska utföras under tidspress. Andelen akuta patienter ökar samtidigt som att resurser begränsas och effekten av detta har en direkt påverkan på sjuksköterskans psykiska hälsa. LÄS MER

 4. 4. The effect of the fermented tea beverage kombucha on the gut microflora

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Hanna Bergström; [2018]
  Nyckelord :probiotics; kombucha; gut microbiota; human trial; fermented beverage; microbiome; gut flora; food technology; livsmedelsteknologi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Introduction The fermented tea drink kombucha has gained large popularity over the past years. It has been praised for its nutritional content, organic acids and living community of beneficial bacteria. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter från annan kulturell bakgrund : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Lovisa Bergström; Hanna Fornander; [2018]
  Nyckelord :erfarenhet; kommunikation; kultur; kvalitativ; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Att ha förmågan att kommunicera med patienter från annan kultur är högst aktuellt inom hälso- och sjukvården. Vi lever i ett föränderligt samhälle och sjuksköterskan kommer troligtvis att behöva mer kunskap om kommunikation då denna har en stor betydelse inom omvårdnad. LÄS MER