Sökning: "Hanna Blomstrand"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Hanna Blomstrand.

 1. 1. Köpbeteende av energi- och funktionsdryck : Hur attityd och hälsorisker påverkar konsumtionen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Blomstrand; Pernilla Sofia Lejdström; Mattias Johansson; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; marketing; digital marketing; energy drink; functional beverage; health risks; awareness.; Attityder; marknadsföring; digital marknadsföring; energidryck; funktionsdryck; hälsorisker; medvetenhet.;

  Sammanfattning : Vår uppsats undersöker och behandlar digital marknadsföring, attityd och medvetenheten om de hälsorisker som är förenade med energi- och funktionsdrycksbranschen. Idag är konsumtionen av energi- och funktionsdryck omdiskuterad, i Sverige har flera företag aktivt valt att marknadsföra sina produkter som en funktionsdryck riktad till träning istället för den ”vanliga” energidrycken. LÄS MER

 2. 2. Metoder för växtkomposition : en redogörelse av komponenter och metoder bakom skapandet av perennrabatter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Blomstrand; [2021]
  Nyckelord :planting design; växtkomposition; perennial planting; perennial planting design; perennplantering;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om växtkomposition. Syftet är att identifiera vilka de viktigaste komponenterna i en rabatt är. Finns det gemensamma synsätt kring vilka former växterna har och vilka som är viktigast? Dessutom utreds vilka planteringsmetoder som används och hur de används vid planering av en växtkomposition. LÄS MER

 3. 3. Hur mycket vatten finns i din trädgård? : en studie av hållbar dagvattenhantering för trädgården

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Blomstrand; [2018]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; dagvatten; regnbädd; raingarden; fördröjning; genomsläppliga beläggningar; uppsamling; gröna tak;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka tekniker som fungerar för att utöva en hållbar dagvattenhantering i trädgårdssammanhang. Genom litteraturstudier, en enkätundersökning, diskussioner, en workshop och en skissprocess har nio exempelträdgårdar utformats utifrån tre fiktiva situationer. LÄS MER

 4. 4. Växtdynamik i ett landskap under förändring : vegetation som teknisk lösning för att avhjälpa jorderosion i slänter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Blomstrand; [2018]
  Nyckelord :Erosion; släntstabilisering; ingenjörsbiologi; vegetation;

  Sammanfattning : För att kunna undersöka vegetation som ett tekniskt instrument för att avhjälpa erosion ger denna uppsats grundläggande kunskap om vad erosion är samt hur vegetation påverkar platsen och markstrukturen. Denna uppsats undersöker hur man kan avhjälpa erosion med hjälp av vegetation för situationer som är särskilt lämpliga att tillämpa tekniken på. LÄS MER

 5. 5. Kan oro för att förlora jobbet leda till minskat engagemang? : Kvantitativ och kvalitativ anställningsotrygghet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hanna Blomstrand Martén; [2013]
  Nyckelord :Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar, ökad flexibilitet och globalisering har lett till ett nytt arbetsliv med ökad anställningsotrygghet som drabbar individ och organisation. Få jämförelser finns mellan effekterna av oron inför att förlora sitt jobb (kvantitativ anställningsotrygghet) och oron inför att förlora viktiga aspekter med jobbet (kvalitativ anställningsotrygghet). LÄS MER