Sökning: "Hanna Borgström Petrovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Borgström Petrovic.

  1. 1. HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLEKTIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Hanna Borgström Petrovic; [2018]
    Nyckelord :Diskurs; Script; Transexualism; Lärare; Läroplan; Foucault; Skola; Styrdokument;

    Sammanfattning : HUR GÖR VI NU? EN STUDIE KRING LÄRARES REFLKETIONER AV ATT MÖTA ICKE-CISPERSONER I SKOLMILJÖ. HANNA BORGSTRÖM PETROVIC Hanna Borgström Petrovic. Trängsel i uppdraget. En studie av lärares reflektioner av att möta icke-cis elever i skolmiljö. LÄS MER