Sökning: "Hanna Brännström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hanna Brännström.

 1. 1. The Systematic Risk of Green Bonds

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Janina Viebrock; Hanna Brännström; [2019]
  Nyckelord :Risk-Adjusted Returns; Systematic Risk; Green Bonds; Asset Pricing Models; Fama- French Factors; Portfolio Performance Evaluation; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper evaluates the profitability of adding green bonds to a portfolio consisting of stocks and conventional bonds. To determine the profitability, ten portfolios with varying weights on green bonds, conventional bonds and stocks, are constructed. LÄS MER

 2. 2. Drug Discovery and Development: Does the maturity of biotech companies affect their stock return volatility?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Brännström; [2018]
  Nyckelord :Stock return volatility; biotech industry; clinical trials; R D; panel data; Business and Economics;

  Sammanfattning : Stock return volatility is very high in the biotech industry opposed to other industries and there is limited explanation as to why. Biotech companies invest large amounts of money on research and development to move drugs forward in the clinical trial phases, to get market approval by the regulatory agency FDA. LÄS MER

 3. 3. Blanknings påverkan på aktieavkastning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nina Berglund; Hanna Brännström; [2017]
  Nyckelord :Short selling; panel data; equity return; regression analysis; blankning; paneldata; aktieavkastning; regressionsanalys.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka om blankning påverkar aktieavkastning på den svenska börsen. Metod: Data, hämtad från Thomson Reuters Datastream, Nasdaq OMX Nordic samt Finansinspektionen, har sammanställts i Microsoft Excel. Regressioner har sedan körts i EViews med den bearbetade datan. LÄS MER

 4. 4. K-regelverken - ett värdeskapande val?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Olsson; Carl Brännström; Malin Vegelius; [2017]
  Nyckelord :K2; K3; fastighetsbolag; fastighet; värdering; paketering av fastigheter; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Prominence of Organizational Culture in Workplace Well-Being : A Qualitative Research on an International Organization

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Frida Staffansson; Hanna Brännström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER