Sökning: "Hanna Callenryd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Callenryd.

  1. 1. När livräddningsinsatsen blir ett faktum : Livräddarens erfarenhet före, under och efter hjärt- och lungräddningsingripandet 

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Erica Nord; Hanna Callenryd; [2019]
    Nyckelord :Bystanders; erfarenhet; hjärt- och lungräddning; hjärtstopp;

    Sammanfattning : Bakgrund: För personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp kan ett tidigt ingripande med hjärt- och lungräddning (HLR) ge ökad chans till överlevnad. Däremot har det identifierats brister i vårdens uppföljning då reaktionerna i samband med HLR varit många vilket påverkat bystanderns upplevelse. LÄS MER