Sökning: "Hanna Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Hanna Carlsson.

 1. 1. Återkoppling som möjlighet och utmaning : En kvalitativ studie om gymnasielärares uppfattning om återkoppling som strategi för att utveckla elevens skriftspråkliga kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hanna Carlsson; [2022]
  Nyckelord :assessment; assessment for learning; feedback; students´ texts; formative assessment; writing skills; written language; bedömning; återkoppling; elevtexter; formativ bedömning; skrivutveckling; skriftspråk;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att studera hur lärare arbetar med återkoppling för att utveckla elevens skriftliga språkkunskaper i förhållande till kunskapskrav. Ett delsyfte är att även undersöka vilka möjligheter och utmaningar lärarna ser med återkoppling på elevtexter som strategi för att utveckla elevens skriftliga språkkunskaper. LÄS MER

 2. 2. Språkkrav i den digitala kommunikationen : En kvantitativ studie om uppfattningen om språkkrav i digital kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hanna Carlsson; [2022]
  Nyckelord :language requirement; language accuracy; digital communication; accommodation; språkriktighet; språkkrav; digital kommunikation; ackommodation;

  Sammanfattning : In the digital communication channels, the language is often described as more liberated and informal than the language used for other forms of writing. On the other hand, research has shown that the languages and the way it's used, are not detached from the commonly accepted norms that exist. LÄS MER

 3. 3. Hur sjuksköterskor inom primärvården identifierar suicidnära patienter genom telefontriagering

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Frida Carlsson; Hanna Engdahl; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Autonoma eller kontrollerade områdesverkande minor för Försvarsmakten?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Hanna Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Man in the loop; Network; Man out of the loop; Wide area munition; Landmines; Military utility; Army; Ground battle; Man in the loop; Nätverk; Man out of the loop; Områdesverkande minor; Landminor; Militär nytta; Armén; Markstrid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenheter av digitalisering i arbetet med klienter med kognitiva funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hanna Bergfors; Maria Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Occupational therapy; Cognitive impairment; Digitalization; Participation; Arbetsterapi; Kognitiva funktionsnedsättningar; Digitalisering; Delaktighet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av digitalisering i arbetet med klienter med kognitiva funktionsnedsättningar. Metod: För att besvara studiens syfte användes kvalitativ metod. LÄS MER