Sökning: "Hanna Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Hanna Carlsson.

 1. 1. KONSEKVENSER AV TJÄNSTEINNOVATION En fallstudie över hur offentlig sektor bemöter och upphandlar automatiserade tjänster med ett nytt värdeerbjudande

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Hanna Carlsson; Stina Markgren; [2019-08-07]
  Nyckelord :Tjänsteinnovation; disruptiv innovation; värdeerbjudande; automatisering; upphandling; tolktjänst; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Persons with hearing impairment are in many situations limited, as today's interpretationservices are insufficient. This requires digital solutions that offer effective interpretationservices. The study is based on a case to find out the consequences of a service beingautomated and receiving a new value offer, in this case an AI-interpreter. LÄS MER

 2. 2. Motivation; önskemål och verklighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Saidzadeh; Malin Carlsson; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med två perspektiv för hur motivationsarbetet på en arbetsplats upplevs. Dessutom vill vi lyfta hur medarbetare önskar att motivationsarbete inomorganisationer ska utformas. LÄS MER

 3. 3. Nya träfiberbaserade material = nya formgivningsmöjligheter?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hanna Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Materialutveckling; Produktdesign; Material Driven Design; Hållbar utveckling; Emotional design;

  Sammanfattning : Denna studie har fokuserat på materialutveckling genom att undersöka hur ett träfiberbaserat material skulle kunna utformas för att göra det möjligt att skapa dubbelkrökta ytor på ett hållbart sätt. Fördjupningsområden i studien har varit material och produktdesign samt hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. "Jag tror på att använda digitala verktyg, men..." : En studie om digitala verktyg i språk-, läs- och skrivundervisningen för årskurserna 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnea Carlsson; Hanna Kraft; [2019]
  Nyckelord :ASL; digitala verktyg; en-till-en; hårdvara; IKT; individualisering; läsförmåga; mjukvara; skrivförmåga; språkförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om hur utvalda undervisande lärare i årskurs 1–3 uppfattar och använder sig av digitala verktyg i svenskämnet för att utveckla elevernas språk-, läs- och skrivförmåga. För att uppfylla syftet har två metoder använts, kvantitativa enkäter och kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Indiska mödrars läskunnighet och påverkan på deras barns hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hanna Carlsson; Adelina Engman; [2018-04-11]
  Nyckelord :Children´s Health; Female literacy; Gender bias; Health Economics; India; Barns hälsa; Hälsoekonomi; Indien; Kvinnors läskunnighet; Könsnormer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en korrelation mellan indiska mödrars läskunnighet och olika hälsoutfall samt hälsoinvesteringar hos deras barn för året 2005. Utöver det undersöktes också potentiella könsnormer hos icke-läskunniga kvinnor likaså om det finns skillnader mellan delstaterna i Indien. LÄS MER