Sökning: "Hanna Dahlin"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Hanna Dahlin.

 1. 1. “Lite fiffigt sådär” : En studie om konsumenters upplevelse av Systembolagets marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emma Lundemo Dahlin; Hanna Bjurenborg; [2019]
  Nyckelord :Systembolaget; marketing; CSR; Encoding Decoding; Advertising; Social marketing; impact on consumption.; Systembolaget; marknadsföring; CSR; inkodning avkodning; Social marknadsföring; reklam; påverkan på konsumtion.;

  Sammanfattning : This is a thesis in Media and Communication Studies at the Department of Informatics and Media, Uppsala University; “Systembolaget's marketing - a little clever like that” (Systembolagets marknadsföring - lite fiffig sådär) written by Hanna Bjurenborg and Emma Lundemo Dahlin. This is a qualitative study that examines consumers' experience of Systembolaget's marketing. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskornas erfarenheter av arbetet med överviktiga barn och deras familjer : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Petra Bank; Hanna Dahlin; [2017]
  Nyckelord :overweight; obese; attitude; nurse; child; pediatric;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna, inom folkhälsan, under 2000-talet beskrivs vara, övervikt och fetma hos barn. Sen år 1990 är ökningen alarmerande och detta främst i låg- och medelinkomstländerna. I Sverige har det främst varit en ökning av övervikt och fetma bland barn i en mer utsatt socioekonomisk bakgrund. LÄS MER

 3. 3. ”Det känns som att leva i en guldfiskskål” : Faktorer som kan påverka äldres sexualitet på permanenta boenden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecca Dussault; Hanna Dahlin; [2016]
  Nyckelord :Sexualitet; sexuellt beteende; äldreboende; åldrande; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet räknas till människans grundläggande rättigheter genom hela livet och påverkas av bland annat biologiska, psykologiska, etiska och religiösa faktorer. Sexualitet förknippas ofta inte med äldre människor och ses ofta som tabu. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans upplevelser av attarbeta inom palliativ hemsjukvård

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Hanna Dahlin; Therese Wedin; [2016]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; distriktssköterskor; hemsjukvård; palliativ vård; systematisk litteraturfördjupning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vad kan vi lära i mötet med andra lärare? En studie om läs- och skrivlärande genomförd i två skolor i Kapstaden.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Carlsson; Matilda Borg; Hanna Dahlin; [2013]
  Nyckelord :Sydafrika; lärare; elever; skrivlärande; läslärand;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med den här studien är att undersöka hur lärare i två skolor i Kapstaden arbetar medelevers tidiga läs- och skrivlärande för att ta reda på hur vi kan lära av andra lärare. Vi villundersöka vilka strategier och metoder lärare använder sig av i sin undervisning genom attreflektera över på vilka sätt de kan användas. LÄS MER