Sökning: "Hanna Danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Hanna Danielsson.

 1. 1. Ungas syn på kulturarvets funktioner : Det materiella kulturarvets potential till att skapa regional utveckling vid landsbygdskommuner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hanna Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Regional utveckling; Kulturarvsverksamhet; Social hållbarhet; Landsbygdsutveckling; Platsidentitet;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks regional utveckling inom kulturarvsområdet med utgångspunkt från ungas förhållningssätt. Syftet med undersökningen är att ur ett socialt perspektiv utreda fördelaktiga funktioner för det materiella kulturarvet i arbetet mot en regional utveckling vid landsbygdsområden. LÄS MER

 2. 2. Rex – den nya redovisningsstandarden : Ett litet steg för konsulten men ett stort steg förredovisningsprofessionen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Pernilla Danielsson; Hanna Johansson; [2018]
  Nyckelord :Authorized Accounting Consultant; Financial report; Auditor; Rex; Reko; Profession; Srf Consultant; FAR; Swedish Economic Crime Authority; Auktoriserad redovisningskonsult; Bokslutsrapport; Auktoriserad revisor; Rex; Reko; Profession; Srf konsult; FAR; Ekobrottsmyndigheten;

  Sammanfattning : Rex - den nya redovisningsstandarden. Ett examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi.Uppsatsens syfte är att analysera auktoriserade redovisningskonsulters syn på den nya redovisningsstandarden Rex och särskilt om den kan bidra till att utveckla yrket mot en redovisningsprofession. LÄS MER

 3. 3. ”Any frågor?” : En studie om lärares användning av talad engelska i engelskundervisningen inom årskurs 4-6.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Danielsson; Johanna Håkansson; Hanna Wiss; [2017]
  Nyckelord :Stöttning; muntlig förmåga; engelska; målspråk; språklig förebild; språkligt självförtroende.;

  Sammanfattning : InledningVår studie fokuserar på hur lärare använder sig av talad engelska i undervisningen samt ivilken utsträckning. Läroplanen har utvecklats och en allt mer kommunikativ syn på lärandehar vuxit fram. LÄS MER

 4. 4. Vägen mot en hållbar bostadsbebyggelse : En fallstudie över vilka centrala faktorer som behövs för att skapa ett lokalt självförsörjande vid bostadsområden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Hanna Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Peak oil; självförsörjning; certifieringssystem; permakultur; hållbar utveckling; ekoby;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas ämnet självförsörjningsmöjligheter i bostadsområdet Rosendal i Uppsala. Utgångspunkten skrivs utifrån en ökad brist på fossila energimedel och dess konsekvenser för dagens livsmedelsstruktur vilket idag är beroende av olja. LÄS MER

 5. 5. EN SJUKDOM SOM FÖRÄNDRAR LIVET : En studie som belyser upplevelsen av att vårda en närstående med Alzheimers sjukdom.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Danielsson; Hanna Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; Närstående; Upplevelser; Vara vårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen av demens där 70 % av alla som drabbas vårdas av sina närstående vilket gör att sjukdomen även kallas för de anhörigas sjukdom. Sjukdomen gör att minnet försämras och personligheten förändras. LÄS MER