Sökning: "Hanna Davidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hanna Davidsson.

 1. 1. Att vara förälder till ett barn med medfödd hjärtsjukdom : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Davidsson; Malin Ihreborn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medfödda hjärtsjukdomar är de mest dominerande hjärtsjukdomarna hos barn 0–18 år i Sverige och varje år föds på ca 1000 barn med en medfödd hjärtsjukdom. Medfödda hjärtsjukdomar delas in i Acyaotiska hjärtfel, obstruktiva hjärtfel och cyanotiska hjärtfel. LÄS MER

 2. 2. "A company is never better than its latest mistake" : A consumer perspective on crisis communication

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Hanna Jonsson; Josefin Davidsson; [2017]
  Nyckelord :crisis communication; situational crisis communication theory; consumer perspective on a crisis; SCCT; crisis management;

  Sammanfattning : The existing literature has discussed crisis communication as a tool to minimise reputational damage to a company in the event of a crisis. The Situational Crisis Communication Theory (SCCT) provide guidelines for managers in times of crises on how to protect their reputational assets and their corporate image in specific crisis situations with a set of communication strategies. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder och förhållningssätt gentemot personer med demenssjukdom och aggressivt beteende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Hanna Davidsson; Emely Tångring; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aggressiva beteenden hos personer med demenssjukdom är ett vanligt symtom som förekommer och har varierande anledningar, utifrån situation, livshistoria och funktionsförmåga i nuet. Aggressivt beteende hos människor med demenssjukdom kan ofta uppkomma i samband med att vårdpersonal vill utföra oönskade omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. Vems religion? : En analys av hur islam och kristendom representeras i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Davidsson; [2015]
  Nyckelord :representation; dimension; gender; Islam; Christianity; educational text books; representation; dimension; genus; islam; kristendom; läroböcker;

  Sammanfattning : Klassrummen består idag av elever från olika kulturer och med olika religiösa bakgrunder. Eftersom alla elever har olika relationer till religion är det också svårt, för de lärare som undervisar i religionskunskap, att ge en rättvis bild av någons religion. LÄS MER

 5. 5. Kille och tjej, du och jag, lika eller olika? : En granskning av läromedels sociolektavsnitt och hur dessa kan användas för jämlikhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Hanna Davidsson; [2014]
  Nyckelord :Sociolects; Educational material; Equality; Gender staircase; Ethnicity staircase; Sociolekter; Läromedel; Jämlikhet; Genustrappa; Etnicitettrappa;

  Sammanfattning : Skolan har ett stort inflytande på dagens ungdomar och enligt läroplanen har skolan ett tydligt jämlikhetsuppdrag att förmedla. Att hjälpa eleven att problematisera människors lika värde oavsett kön och etnicitet samt bemöta fördomar med kunskap ingår i de mål lärarna bör ha sett till läroplanens formuleringar. LÄS MER