Sökning: "Hanna Drugge"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Drugge.

 1. 1. Är kompetensöverskridanderegeln, 8 kap. 42 § aktiebolagslagen, avtalsrätt eller bolagsrätt? : En utredande analys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gabriel Yaakob; Hanna Drugge; [2021]
  Nyckelord :Associationsrätt; avtalsrätt; bolagsrätt; kompetensöverskridanderegeln; aktiebolagslagen; 8 kap. 42 § ABL;

  Sammanfattning : Kompetensöverskridanderegeln i 8 kap. 42 § aktiebolagslag (2005:551) (ABL) reglerar behörighets- och befogenhetsöverskridande av styrelse, VD och den särskilda firmatecknaren. Paragrafen innehåller fyra regler vilka är uppdelade på två stycken. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av "ensamkommande barn" i regional media : en diskursanalys av representationer, i ljuset av "flyktingkrisen" 2015

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Wennerhov; [2017]
  Nyckelord :Unaccompanied children; construction; representation; media; discourse analysis; Ensamkommande barn; konstruktion; representation; media; diskursanalys;

  Sammanfattning : Author: Hanna Wennerhov Title: The construction of “unaccompanied children” in regional media – a discourse analysis of representation, in the light of the “refugee crisis” 2015 [Translated title] Supervisor: Barzoo Eliassi Assessor: Ulf Drugge The purpose of this study was to problematize how unaccompanied children were depicted in news articles in regional media, in the light of the so called “refugee crisis” of 2015. 18 news articles concerning unaccompanied children have been analysed from a social constructive perspective, using discourse theory, the concept of representation and Michel Foucault’s perspective on power. LÄS MER