Sökning: "Hanna Edman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hanna Edman.

 1. 1. Ekonomutbildningens relevans för arbetsmarknaden : En kvalitativ studie ur olika intressentperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Edman; Jennifer Flygare; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ekonomernas arbetsmarknad står inför många förändringar och arbetsgivarna anser att ekonomutbildningen inte hänger med i den snabba utvecklingen. Det tenderar därför att uppstå en diskrepans mellan arbetsgivarnas efterfrågan och de kompetenser utbildningen bidrar med. LÄS MER

 2. 2. Social klass och socioekonomisk status i det naturvetenskapliga klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Glenn Aalto; Hanna Edman; [2019]
  Nyckelord :naturorienterade ämnen; primary school; science education; social klass; socioekonomisk status;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi samlat empiri från artiklar och litteratur om begreppen social klass och socioekonomisk status. Syftet har varit att undersöka vad forskning säger om hur social klass och socioekonomisk status påverkar elevernas möjligheter i det naturvetenskapliga klassrummet. LÄS MER

 3. 3. När talet inte räcker till : Erfarenheter av att kommunicera med patienter som har afasi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carin Edman; Hanna Odeheim; [2018]
  Nyckelord :Kommunikationsstrategier; relationer; språkbarriärer; stroke; vårdpersonalens erfarenheter.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för godstransport via sjöfart till Nordby köpcentrum i Svinesund

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Elin Gerdin; Fredrik Hamnén; Hanna Hagström; Max Edman; Robert Sjövall; Tarik Voljevica; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Unga kvinnors upplevelser av endometrios

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Djupsjöbacka; Jessica Edman; [2013]
  Nyckelord :endometrios; unga vuxna; upplevelser; smärta;

  Sammanfattning : ABSTRACTBackground: Endometriosis is a chronic disease where the tissue, that the uterus contains,also can be found outside the uterus.The objective of the study was to investigate young women’s experience of endometriosisand how they experience the care.Method: Fourteen young adults were asked to participate and eight of them did participate. LÄS MER