Sökning: "Hanna Ek Lilja"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Ek Lilja.

  1. 1. "Kan vi sända det live?" : En studie om livetrenden bland webbaserade tidningar – publikens efterfrågan i jämförelse med redaktionernas utbud

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

    Författare :Anna Linde; Hanna Ek Lilja; [2018]
    Nyckelord :Aftonbladet; användarforskning; livesändning; Mittmedia; nyhetsvärdering; medielogik; receptionsforskning;

    Sammanfattning : Denna uppsats bygger till största del på en kvantitativ publikundersökning, vars syfte är att undersöka en mindre grupp (Stockholmsbor i åldern cirka 20–40 år) av mediepubliken och deras inställning till och åsikter om livesändningar på webben. Som ett komplement till publikundersökningen intervjuas en chef och en reporter på nyhetsredaktionerna bakom Aftonbladet och Nynäshamns Posten. LÄS MER