Sökning: "Hanna Ekelund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Hanna Ekelund.

 1. 1. Parameterskattning av spatiala klusterprocesser med en inblick i nervdata

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Hanna Ekelund; Elsa Helle; Lirim Kadriu; Casper Opperud; Hanna Skytt; Samuel Thorén; [2020-07-01]
  Nyckelord :diabetesneuropati; minimum contrast-metoden; Monte Carlo-simulering; parkorrelationsfunktionen; Ripleys K-funktion; spatiala punktmönster; thomasprocessen.;

  Sammanfattning : Ny teknik har lett till möjligheten att ta fram detaljerade bilder på nerverna i ytterhudenmed hjälp av mikroskopi, vilket i sin tur avslöjat olika detaljer kring fördelningen av nervfibrer.Hos patienter med olika former av neuropati har det kunnat uttydas en större grad av klustringför nervtrådsändarna, jämfört med hos friska individer. LÄS MER

 2. 2. Mer än ett sår : - en systematisk litteraturstudie om patienters erfarenheter av att leva med venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Michelle Ekelund; Hanna Granström; [2016]
  Nyckelord :erfarenheter; patient; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venös insufficiens är orsaken till hälften av alla bensår. Förutom det lidande som tillståndet kan orsaka patienterna, leder det även till konsekvenser för samhället i form av höga kostnader i samband med sårbehandlingar. Antalet patienter med svårläkta venösa bensår antas öka i takt med befolkningens stigande ålder. LÄS MER

 3. 3. Vi och dem! Vi mot dem? : En kvantitativ innehållsanalys av mörkhyades representation i bilderböcker utgivna under åren 2006-2015.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Erica Granström; Hanna Ekelund; [2016]
  Nyckelord :Representation; barnböcker; etnicitet; stereotyp; bilderbok; etnisk mångfald; hudfärg;

  Sammanfattning : In recent years, discussions about ethnic diversity and representation has become an increasingly frequent debate. The aim of this study was to examine the extent to which people of dark skin were represented in picture books. LÄS MER

 4. 4. Förbättringsområden för tonsillektomerade barn inom dagkirurgi : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Hanna Ekelund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Smartast vinner : En studie av hur historiens vetenskapliga tankar återkommer i modern pseudovetenskap

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Frida Ekman; Hanna Ekelund; [2007]
  Nyckelord :rasbiologi; pseudovetenskap;

  Sammanfattning : A study of how pseudoscience is used in modern science as a method for dividing people into groups depending on their extraction with focus on the book The Bell Curve written by Charles Murray and Richard J. Herrstein. .. LÄS MER