Sökning: "Hanna Eklund"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Hanna Eklund.

 1. 1. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 2. 2. Anestesi- och Intensivsjuksköterskans upplevelser och hantering av etiska dilemman vid vård av patienter med Covid-19 : En empirisk studie med kvalitativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Cardell; Elin Eklund; [2021]
  Nyckelord :Coronavirus; Covid-19; Etiska dilemman; Intensivvård; Pandemi; Specialistsjuksköterska.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund I slutet av december 2019 drabbades världen av en pandemi orsakat av SARS-CoV-2, som fick namnet Covid-19. Viruset orsakar ett ökat intensivvårdsbehov och respiratorplatserna behövde bli fler. För personalen innebar det ökad arbetsbelastning. LÄS MER

 3. 3. Anestesi- och Intensivsjuksköterskans upplevelser och hantering av etiska dilemman vid vård av patienter med Covid-19 : En empirisk studie med kvalitativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Hanna Cardell; Elin Eklund; [2021]
  Nyckelord :Coronavirus; Covid-19; Etiska dilemman; Intensivvård; Pandemi; Specialistsjuksköterska.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund I slutet av december 2019 drabbades världen av en pandemi orsakat av SARS-CoV-2, som fick namnet Covid-19. Viruset orsakar ett ökat intensivvårdsbehov och respiratorplatserna behövde bli fler. För personalen innebar det ökad arbetsbelastning. LÄS MER

 4. 4. Hotad patientsäkerhet från en ´piedestal´ under Covid-19 pandemin : Litteraturstudie över sjuksköterskans upplevelse av vårdandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Sofiedotter Jablonski; Hanna Eklund; [2020]
  Nyckelord :covid-19; sjuksköterska; patientsäkerhet; upplevelser; arbetsmiljö; etisk stress;

  Sammanfattning : Viruset SARS-CoV-2, Covid-19 har skapat en global pandemi. Pandemin har slagit hårt mot samhället såväl nationellt som internationellt och sjuksköterskor har vittnat om ohållbara arbetssituationer. Tidigare forskning kring arbetsmiljö inom hälso- och sjukvård pekar på att en hög arbetsbelastning ökar risken för arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 5. 5. Realitystjärnornas kamp att kombinera karriär och familj : En jämförande kritisk diskursanalys av Kim Kardashian West och Fredrik Eklund i postfeministisk Reality TV

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Hanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :postfeminism; chrononormativity; queer kinship; Reality TV;

  Sammanfattning : This study analyses how Kim Kardashian West’s and Fredrik Eklund’s depiction of family and career and the relationship there between are constructed as successful in their Reality TV shows Keeping Up With the Kardashians (2007-) and Million Dollar Listing New York (2011-). It is examined in a postfeminist media climate with the theoretical frameworks of Chrononormativity (Freeman 2010) and Queer Kinship Theory (Butler 2002), considering the intersections of gender, sexuality and class, via a critical discourse analysis. LÄS MER