Sökning: "Hanna Englund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hanna Englund.

 1. 1. Regulation of Nitrogen Content in High Alloyed Stainless Steels during the AOD Process

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Hanna Englund; Henrietta Isaksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As a final step in the argon oxygen decarburisation (AOD) process, argon- and nitrogen gas is blown through the melt. To regulate the nitrogen content in the steel melt during this step a reliable model is needed. LÄS MER

 2. 2. Planning of joint resources - a case study at Seldingerenheten at Linköping University Hospital

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Joanna Englund; Hanna Lösnitz; [2017]
  Nyckelord :logistik; vårdlogistik; planering; strategisk planering; taktisk planering; operativ planering; kapacitetsplanering; planering av gemensamma resurser;

  Sammanfattning : I och med ett ökat vårdbehov i samhället ställs det utöver medicinska krav också krav på att svensk sjukvård ska öka effektiviteten i sina vårdprocesser. Denna studie utfördes på Seldingerenheten som tillhör den Kardiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. LÄS MER

 3. 3. Medborgarfostran. - Fem perspektiv på skolans medborgarfostrande roll

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Håkansson; Daniel Jonsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractDiskussionen om skolans medborgarfostrande funktion har pågått sedan antikens dagar menhamnar trots det ofta i skymundan. Syftet med föreliggande uppsats är att öka förståelsen fördiskussionen genom att granska fem tongivande bidrag. LÄS MER

 4. 4. Diabetesmottagningars perspektiv på implementering av webbtidbokning : En studie om diabetesmottagningars förutsättningar och motsättningar vid en implementering av webbtidbokningar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Julia Gustafsson; Hanna Englund; [2017]
  Nyckelord :Webbtidbokningar; e-hälsa; e-tjänster; implementering; förutsättning; motsättningar; diabetesmottagningar;

  Sammanfattning : The authors of this bachelor thesis have completed the information logistics program and they had the will to influence the ongoing technical development in health care. The different diabetes receptions in Sweden works in different speeds with the development of e-health services such as web-based bookings. LÄS MER

 5. 5. "På andra sidan betongväggen" : En fallstudie om engagemang och motivation i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Hanna Englund; Malin Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :engagemang; motivation; arbetstillfredsställelse; krav och kontroll; feedback; kommunikation; “vi och dom”.;

  Sammanfattning : Intresset för engagemang och dess påverkan i organisationer ligger till grund för studien. Syftet är att genom en ökad förståelse av anställdas upplevda grad av engagemang och motivation, urskilja de faktorer som ligger till grund för ett lägre engagemang, för att sedan ha möjlighet att definiera faktorer som kan höja det. LÄS MER