Sökning: "Hanna Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Hanna Eriksson.

 1. 1. Mobile application onboarding processes effect on user attitude towards continued use of applications

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Hanna Eriksson; Emelie Parflo; [2019]
  Nyckelord :User Onboarding; Mobile Applications; Technology Acceptance Model; User Attitude; User Experience Design; User Interface Design; User Retention;

  Sammanfattning : The growing popularity of smartphones in recent years has led to an increase in mobile application development and use. However, a large number of mobile applications are only used once before being removed. For companies and organizations to spend time and money on application development only to achieve low user retention rates is unsustainable. LÄS MER

 2. 2. Suicidala patienters erfarenheter av sjuksköterskans omvårdnad - en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Eriksson; Jenny Wetterling; [2019]
  Nyckelord :bemötande; kommunikation; omvårdnad; patienters erfarenheter; relation; suicid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år sker uppemot 1500 suicid i Sverige och närmare tio gånger fler gör suicidförsök. WHO klassar suicid som ett folkhälsoproblem då en miljon människor globalt sett dör till följd av suicid varje år. LÄS MER

 3. 3. Artificiell nutrition vid livets slut : En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Eriksson; Hannele Koskinen; [2019]
  Nyckelord :Experience; nurses; nutrition; palliative care; Erfarenheter; nutrition; palliativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artificiell nutrition är en behandling som innebär att patienter får näring antingen via en sond eller intravenöst. Tidigare forskning visar att patienter och anhöriga upplever brister kring stödet i deras nya vardag där patienten får artificiell nutrition i livets slutskede. LÄS MER

 4. 4. Arkivredogörare inom Malmö stad : en självklarhet inom kommunal förvaltning?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Hanna Eriksson Isero; [2019]
  Nyckelord :archival science; archivists; archival clerks; registrars; public sector; new insitutional theory; professional theory; arkivvetenskap; arkivarie; arkivredogörare; registratorer; offentlig förvaltning; nyinsitutionell teori; professionsteori; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine archival clerks within the City of Malmö in regards to their position within their organisations and how their practical work coincide with the policy documents. The thesis also examines the archival clerks own thoughts on their work. LÄS MER

 5. 5. Socker eller honung - vilket är mest miljövänligt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Sockerproduktion; Honungsproduktion; miljöpåverkan; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Honey is generally considered to be a healthier option than white sugar, and humans can replace sugar with honey and still maintain a healthy diet. While effects on the body caused by sugar and honey have been investigated, the environmental impact of organic sugar and organic honey has not yet been investigated and compared. LÄS MER