Sökning: "Hanna Fellman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hanna Fellman.

 1. 1. Effects of (Un)Certain Social Information on Pain and Memory

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lucas Dullaghan; Hanna Fellman; [2018]
  Nyckelord :ncertainty; cold-pressor test; social information; pain; memory; recall; osäkerhet; kallvatten test; social information; smärta; minne; återkallelse;

  Sammanfattning : The present study investigated the impact of certain and uncertain socialinformation on pain perception and memory. We hypothesized that theuncertain feedback group would experience higher pain intensity. Further, thatthe uncertain group would remember fewer pictures than the certain group. LÄS MER

 2. 2. Restaurangpersonalens yttre stil : En viktig del i helheten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Hanna Andersson; Selinda Fellman; [2015]
  Nyckelord :Klädsel; personlig grooming; policy; måltidsupplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Välkommen till Paradise Hotel : En kvantitativ studie om tv-tittares motiv för att titta på Paradise Hotel

  L3-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Wedén; Fanny Fellman; Moa Grönroos; [2014]
  Nyckelord :dokusåpa; Paradise Hotel; underhållning; drama; reality-tv;

  Sammanfattning : Välkommen till Paradise Hotel Fanny Fellman, Moa Grönroos och Hanna WedénVetenskaplig Rapport B MK045G 7,5 hp Höstterminen 2013-2014 Problemformulering och syfte Syftet är att undersöka tv-tittarnas motiv för att titta på Paradise Hotel och hur upplevelsen av programmet påverkar tittarna.Metod och materialEnkätundersökningar där svaren redovisas i stapeldiagram med beskrivande texter. LÄS MER