Sökning: "Hanna Forslund"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hanna Forslund.

 1. 1. Återberättarförmågan hos fem- och sexåriga en- och flerspråkiga barn med tidigt identifierad språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lova Dahl Barre; Hanna Forslund; [2021-02-12]
  Nyckelord :Återberättande; barn; flerspråkighet; språkstörning; Bussagan; NAP; Narrative retelling; children; multilingualism; Developmental language disorder; Bus story test; NAP;

  Sammanfattning : The present study investigated narrative retelling with the Busstory test in five and six-year-old monolingual and multilingual childrenwith early identified developmental language disorder (DLD). Theparticipant’s retelling was assessed with The Bus Story Test and NarrativeAssessment Profile (NAP). LÄS MER

 2. 2. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Jalilvand Forslund; Vera Celia Öster; [2021]
  Nyckelord :småskalig odling; ätbara perenner; social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks hur en introduktion av perenna grödor kan påverka den småskaliga grönsaksproduktionens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet, med avstamp i att många småskaliga odlare har svårt att få företaget att gå runt. I denna studie har kvalitativ information samlats in genom fem intervjuer med småskaliga odlare som integrerat ätbara perenner i form av bär, frukt, grönsaker och nötter i sina odlingar, detta för att få en bild av hur det ser ut inifrån företagen. LÄS MER

 3. 3. Klivet in på den svenska arbetsmarknaden : En policyanalys av Etableringsprogrammet 2018

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Forslund; [2021]
  Nyckelord :WPR; Labour Market; Integration; Historical Institutionalism; PVM; NPM; Policy Analysis;

  Sammanfattning : A hot topic in politics as well as in the political sciences is the topic of labour market integration. For newcomers the challenge of entering into the labour market is a staggering one. This can be showcased by the vast statistical difference in labour participation between newcomers and citizens. LÄS MER

 4. 4. Framtida förbättringsförslag för kombi- och omlastningsterminal : En fallstudie på Alvestas kombi- och omlastningsterminal

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Delius; Matilda Svensson; [2017]
  Nyckelord :Kombi- och omlastningsterminal; intermodala transporter; utnyttjandegrad; interna och externa faktorer;

  Sammanfattning : Kurs: Examensarbete i Logistik, 30 hp Författare: Matilda Svensson och Hanna Delius Handledare:Petra Andersson Examinator: Helena Forslund Titel: Framtida förbättringsmöjligheter för kombi- och omlastningsterminaler - En fallstudie på Alvestas kombi- och omlastningsterminal Nyckelord: Kombi- och omlastningsterminaler, intermodala transporter, utnyttjandegrad, interna och externa faktorer   Arbetets syfte är att identifiera och analysera interna och externa faktorer som uppstår på kombi- och omlastningsterminaler samt att analysera hur utbudet på kombi- och omlastningsterminaler kan utvecklas för att möjliggöra ökad utnyttjandegrad.   Arbetet har besvarat tre frågeställningar: Vilka interna och externa faktorer har lett till att kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta inte når önskad utnyttjandegrad?    Interna faktorer: kompetens, typ av gods, lagring, hantering av gods/ej synkroniserat, ej elektrifierade spår, informationshantering, typ av utrustning, ej kontinuerligt flöde, utrymme och markunderlag. LÄS MER

 5. 5. Att synliggöra det dolda : En fallstudie om dolda skador i Elektronikbolagets materialflöde av tv-apparater

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Klas Lundvall; Hanna Altsäter; [2016]
  Nyckelord :Dolda skador; kvalitetsbrister; processer; orsak-verkan; förbättringsåtgärder;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i logistik för civilekonomprogrammet, 30 hp. Kurskod 4FE19E VT 2016 Författare - Hanna Altsäter och Klas Lundvall Handledare - Petra Andersson Examinator - Helena Forslund Titel - Att synliggöra det dolda- En fallstudie om dolda skador i Elektronikbolagets materialflöde av tv-apparater Bakgrund - Muha (2012) menar att det förekommer en ökad oro bland tillverkare och distributörer som levererar känsliga produkter kring dolda skador i materialflödet. LÄS MER