Sökning: "Hanna Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Hanna Fransson.

 1. 1. Livet efter diagnosen. : - En litteraturöversikt om patienters erfarenheter av att leva med akut myeloisk leukemi

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Fransson; Armida Hovbrandt; Isabella Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Asså vad fan är det som har hänt?" : En multimodal kritisk diskursanalys av makt- och klassförhållanden i och mellan reality-TV-programmen Arga snickaren och Bygglov.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melinda Fransson; Hanna Åberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Minskning av de äldres upplevelse av ensamhet på särskilda boenden - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hanna Fransson; Viktor Åsén; [2020]
  Nyckelord :Elderly; literature review; loneliness; residential care facilities.; Ensamhet; litteraturöversikt; särskilt boende; äldre.;

  Sammanfattning : Inledning: Under Covid-19 pandemin har ett intresse väckts hos författarna angående hur en upplevd ensamhet påverkar en äldre negativt.Bakgrund: Bland annat kulturen, upplevelsen av ens egen hälsa och förtrogna kontakter påverkar upplevelsen av ensamhet. LÄS MER

 4. 4. “Ibland kan det räcka att bara finnas tillgänglig” : En studie om att vägleda med stöd av digitala kanaler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Fransson; Moa Reinholdsson Strömberg; [2018]
  Nyckelord :digitala kanaler; digitalisering; studie- och yrkesvägledning; kommunikation.;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som har till syfte att utveckla kunskap om studie- och yrkesvägledares användning av digitala kanaler. Genom att samhället är i en ständig pågående utveckling gällande digitalisering, visar också forskning på att våra kommunikationssätt förändras. LÄS MER

 5. 5. Effekten av berikning på järvars (Gulo gulo) beteenden vid två svenska djurparker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hanna Fransson; [2016]
  Nyckelord :Gulo gulo; järv; miljöberikning; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : This study was developed to examine the effect on environmental enrichments adapted for wolverines (Gulo gulo) in two Swedish zoos. The wolverine is an opportunistic omnivore that is part of the Swedish fauna and commonly kept animal in Swedish zoos. LÄS MER