Sökning: "Hanna Frick"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hanna Frick.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av överrapportering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Josefsson; Hanna Frick; [2020-08-05]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Kommunikation; Patientsäkerhet; Överrapportering; SBAR; Miljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intermediärvårdsavdelningar har införts som en nivå i vårdkedjan med syftet attgöra övergången från intensivvård till vårdavdelning säkrare för patienterna. Genom korrektinformationsutbyte vid överrapportering ökar patientsäkerheten samtidigt som risken föroönskade vårdskador minskar. LÄS MER

 2. 2. Anställningstidens påverkan i en förändringsimplentering : En fallstudie på Swedbank för om anställningstiden kan påverka medarbetarens inställning till en förändring

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Lotta Frick; Charlotta Persberg; Hanna Arpåker; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Unexpected Role of Materiality in Strategic Implementation. A case study of value based care

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Waddington; Helena Frick; [2015-07-13]
  Nyckelord :Value Based Care; strategic implementation; institutional work; materiality; mimicry; construction of networks; theorizing;

  Sammanfattning : AbstractIn this article we dedicate attention to how a general strategy as Value Based Care (VBC), isimplemented and legitimated in a local context. The aim of this study is to contribute tofurther understandings of the dynamics in institutional work, with regards to both humans andmaterials, when a new strategy is implemented. LÄS MER

 4. 4. Simply the Best : En intervjustudie om hur tre företag arbetar för att behålla sina talanger med hjälp av Talent Management

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Frick; Matilda Landeblad; [2011]
  Nyckelord :Talent management; trainee; behålla talang; trainee;

  Sammanfattning : Problemformulering: Talang är ett diffust begrepp men samtidigt söker många företag specifikt efter talanger till sina traineeprogram. Den stenhårda konkurrensen om en traineeplats gör att det krävs något extra för att antas och på så sätt kan vi påstå att en trainee är en talang. LÄS MER