Sökning: "Hanna Gunnevik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Gunnevik.

  1. 1. En intervjustudie om förslutnings-metoderna Angio-Seal™respektive StarClose®

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin;

    Författare :Khatereh sadat; Hanna Gunnevik; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER