Sökning: "Hanna Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Hanna Gustafsson.

 1. 1. Samband mellan självrapporterad psykisk ohälsa och nivå av fysisk aktivitet hos unga kvinnor och män - En undersökning av 18-åriga gymnasieelever på naturvetenskapligt program :

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Hanna Boström; Alexander Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; Mental health; Gender differences; School; Young adults; Physiotherapy.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av psykisk ohälsa så som depression, ångest och stress (DÅS) är vanligt förekommande bland unga vuxna, framförallt hos kvinnor. Evidensen för att fysisk aktivitet har en reducerande effekt på DÅS är stark. LÄS MER

 2. 2. Förstagångsföräldrars förväntningar och erfarenheter av de första veckorna hemma. En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Hägglund Gustafsson; Hanna Bergquist; [2020]
  Nyckelord :Expectation; Experience; First time parent; Parenthood; Postpartum; Erfarenheter; Förstagångsförälder; Förväntningar; Föräldraskap; Postpartum;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den första tiden efter hemkomst från BB kan präglas av såväl lyckliga som ansträngda känslor för nyblivna föräldrar. Det har framkommit att en tidig uppföljning från en barnmorska och ett gott stöd den första tiden hemma efter förlossning kan stärka föräldrarna i sina nya roller som föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors upplevelser av att arbeta med planerade hemförlossningar : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Therese Gustafsson; Hanna Lundberg; [2020]
  Nyckelord :midwives; midwives experiences; birthplace; planned home birth; barnmorskor; barnmorskors upplevelser; födelseplats; planerad hemförlossning;

  Sammanfattning : Bakgrund: För många kvinnor i utvecklingsländer kan möjligheten att föda någon annanstans än i hemmet saknas, däremot är det ett frivilligt val i medel- och höginkomstländer. I Sverige ingår inte planerad hemförlossning i det svenska sjukvårdssystemet. LÄS MER

 4. 4. Selektiva distributionssystem som begränsar internethandel - EU-domstolens senaste bedömningar att godkänna begränsningar av internethandel i ljuset av målet att utveckla en digital inre marknad.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Normed Sustainability : A socio-technological journey in hygiene practices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HANNA GUSTAFSSON; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; norm-critic; energy practices; hygiene; Hållbar utveckling; normkritik; energipraktiker; hygien;

  Sammanfattning : This report will guide you through a journey of a socio-technological research where questions evolved from the intertwining of technology and social structures will be answered. During spring 2019, this research project has taken part as a pilot study of a research project called Gendered sustainability: Norm-Critical explorations of energy practices for everyday transitions. LÄS MER