Sökning: "Hanna Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Hanna Gustafsson.

 1. 1. Selektiva distributionssystem som begränsar internethandel - EU-domstolens senaste bedömningar att godkänna begränsningar av internethandel i ljuset av målet att utveckla en digital inre marknad.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det nya våldtäktsbrottets förenlighet med legalitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Frivilligt; samtycke; våldtäkt; legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Motivationsfaktorer till investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter : Hur inverkar olika motivationsfaktorer vid fastighetsbolags investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Lundgren; Tilda Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :environmentally certified property; motivators; investment decisions; result; economical profitability; company image; incentive programs and economic contributions; Swedish property market; miljöcertifierad fastighet; motivationsfaktor; investeringsbeslut; resultat; ekonomisk lönsamhet; varumärkesprofil; incitamentsprogram och ekonomiska bidrag; svenska fastighetsmarknaden;

  Sammanfattning : The background of our thesis is the fact that properties and their related industry have a big negative impact on our environment. Since the real estate business is an important part of how the society is constructed, environmental solutions and sustainable real estate development can contribute to positive climate changes globally. LÄS MER

 4. 4. Quality-Assured Handover of Geographic Data in Building Projects​

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Hanna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Geographic data; Handover; Management; Quality assurance; Life cycle management; GIS;

  Sammanfattning : Relevant and quality-assured geographic data is critical information in several steps of the building process. There are many methods for quality-assuring geographic data during data collection, and in the building process, but in order for the data to be useful throughout the life cycle of a facility it is important that the data maintains reliability and quality even after the handover from a building project. LÄS MER

 5. 5. Utformning av användbara webbapplikationer med fokus på navigerbarhet : En explorativ fallstudie av webapplikationen iBokhyllan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :William Anzén; Lukas Borggren; Lukas Eveborn; Viktor Gustafsson; Greta Holm; Rasmus Lindblom; Fabian Ovik Karlsson; Hanna Sträng; Christian von Koch; [2019]
  Nyckelord :Användbarhet; Navigerbarhet;

  Sammanfattning : Det har aldrig varit lika viktigt som idag att ta hänsyn till internetanvändarens flyktiga uppmärksamhet. Konsten att bevara denna uppmärksamhet är lika komplex som den är ung, och varje dag formuleras nya verktyg för just detta ändamål. LÄS MER